Kære medlem af Folketinget​

I Danmark har vi nogle af verdens dygtigste faglærte – takket være et erhvervsuddannelsessystem, der har blik for fremtidens krav. Men vi gambler med vores styrker og førerposition, når vi sparer massivt på netop erhvervsuddannelserne.

Omprioriteringsbidraget har siden 2016 fjernet cirka 200 millioner kroner fra erhvervsskolerne – om året. Regeringen har i sit finanslovsudspil valgt at fastholde besparelserne frem til 2022. Konsekvensen er, at skolerne i dag har sværere ved at uddanne faglærte med de færdigheder, som erhvervslivet efterspørger.

På erhvervsskolerne oplever de studerende, at sparekravet på to procent om året forringer deres undervisning. Vi har eksempler på medlemmer på smedeuddannelsen, der har fået undervisning i svejseteknikker ved at folde papir i stedet for at bruge metalplader. Underviserne har for mange elever og derfor ikke tid til at hjælpe den enkelte godt nok. Mange skoler har ikke budget til nødvendige investeringer i de nyeste teknologier, som netop er dem, de faglærte skal være eksperter i at betjene på de danske virksomheder.

Der er bred politisk enighed om, at vi skal have flere til at vælge erhvervsuddannelserne. Regeringen har nedsat Disruptionrådet, Teknologipagtrådet og Digitalt Vækstpanel. Derudover har vi indgået trepartsaftaler om mere efter- og videreuddannelse. Alt sammen i erkendelse af, at den digitale udvikling i industrien og på arbejdsmarkedet generelt udvikler sig med lynets hast i disse år. Derfor er det ubegribeligt, at der også i den her finanslov igen er lagt op til store besparelser på vores erhvervsskoler.

Hvordan skal vi forklare de unge mennesker, at en faglært uddannelse er en god og værdifuld vej at vælge, samtidig med at der bliver sparet massivt på de selvsamme uddannelser? Det hænger ikke sammen.

På erhvervsskolerne uddanner vi netop de faggrupper, som vi kommer til at mangle på fremtidens arbejdsmarked – ikke mindst i industrien. Alene i jern- og maskinindustrien står vi ifølge Arbejderbevægelsens Erhvervsråd til at mangle 30.000 faglærte om syv år. Det vil få alvorlige konsekvenser for den danske eksportindustri, hvis ikke den kvalificerede arbejdskraft bliver uddannet nu.

Derfor håber jeg meget, at du og dit parti vil arbejde for at fjerne besparelserne på erhvervsskolerne, så eleverne kan få kvalificeret undervisning på de maskiner og med de materialer, de møder ude på landets virksomheder. Kun på den måde kan vi sikre, at fremtidens faglærte får de bedste forudsætninger for at bidrage til Danmarks velstand.

Med venlig hilsen

 

Claus Jensen
Forbundsformand