De fleste har oplevet det. Irritationen, frustrationen og afmagten, når computeren pludselig fryser, kobler af nettet eller genstarter. I dag er det sådan, at man hos de fleste virksomheder kan ringe til en it-supporter, der kan hjælpe.

Én ting er frustrationen og irritationen, når it-udstyret fejler. Noget andet er den omkostning, nedetiden har for virksomheden og for samfundet.

At ens it-systemer og computere fungerer, er ikke længere noget man regner med – det er noget man forventer. Det sker dog ikke af sig selv.

I takt med at virksomhederne bliver mere og mere digitaliserede, burde gode it-systemer og god it-support nemlig også være en del af en virksomheds risikoprofil. 

Det er dog ikke tilfældet alle steder i dag, og man hører ofte om en decideret forventningskløft mellem it-afdelingen og den generelle ledelse. 

En international undersøgelse fra Vanson Bourne viser det samme, nemlig en kløft mellem det, som virksomheden forventer i forhold til oppetid og det, som it-chefen og kollegaerne kan levere. 

Det sker i takt med, at der bliver stadig større omkostninger ved nedetid, hvor selv små afbrydelser kan have store økonomiske konsekvenser.

Ifølge en analyse fra den amerikanske it-virksomhed ITIC, så kan én times nedetid hos små- og mellemstore virksomheder koste op imod 6,5 millioner kroner tab af omsætning og produktivitet. I store virksomheder kan det koste over 30 millioner kroner per time. 

Mærsk rapporterede for eksempel et tab i størrelsesorden to milliarder kroner i forbindelse med NotPetya-angrebet og den efterfølgende nedetid i 2017. Det kan mærkes.

Det indikerer et stigende behov for, at danske virksomheder i endnu højere grad sikrer, at deres it-afdelinger har tilstrækkelige ressourcer og kompetente it-supportere, som kan håndtere nedbrud og sikre, at det ikke sker så ofte.

It-supportere er et fundamentalt led i virksomheders drift og produktivitet. Netop derfor bør landets virksomheder løbende efteruddanne og opkvalificere it-medarbejderne. It-systemerne udvikler sig i en rivende hastighed, og ens kvalifikationer bør selvfølgelig løbende følge med. 

Samtidig bør virksomhederne sikre en fødekæde af fremtidige it-supportere ved at ansætte elever. Her står det desværre skidt til. Lige nu sidder næsten 700 unge kommende it-supportere i skolepraktik i stedet for at få værdifuld praksis erfaring ude hos virksomhederne. I skolepraktikken får de kompetencer, som virksomhederne bredt efterspørger – men det er som elev ude i de enkelte virksomheders it-afdelinger, at de får mest ud af deres uddannelse.

I Dansk Metal hjælper vi gerne med rådgivning af såvel virksomheder som medlemmer, hvad angår ansættelse af elever og opkvalificering af it-medarbejdernes kompetencer. Til den enkeltes fordel, for virksomhederne og for samfundet.

I fremtiden vil behovet for dygtige it-supportere kun stige i takt med, at flere og flere arbejdsprocesser vil foregå via net- og it-løsninger. 

At lukke kløften mellem forventninger og virkelighed i driften af it-systemer og netværk kræver derfor handling og rettidig omhu, så it-afdelingerne i fremtiden har de nødvendige ressourcer og dermed mulighed for at opretholde virksomhedernes produktivitet.