Det danske arbejdsmarked har både været trygt og fleksibelt.

Det er ikke bare godt for den enkelte, at man ikke skal gå fra hus og hjem, hvis man modtager en fyreseddel. Det skaber fremgang for hele samfundet. Derfor er det også bekymrende, at Folketinget vil fortsætte udhulningen af vores dagpengesystem.

Dagpengesystemet blev indført som en tryghedsforsikring.

Det skulle ikke være forbundet med stor økonomisk usikkerhed, hvis arbejdsløsheden pludselig meldte sig. Sådan er det ikke længere.

Gradvise besparelser har eksempelvis betydet, at et gennemsnitligt medlem af Dansk Metal nu kun bliver kompenseret for under halvdelen af sin løn, hvis vedkommende bliver arbejdsløs. Det skaber utryghed hos den enkelte og i samfundet.

Vi er nødt til at styrke den danske model, hvis udviklingen skal stoppes. I Dansk Metal har vi tre forslag til at sikre trygheden på arbejdsmarkedet: For det første bør udviklingen i dagpengesatsen følge lønudviklingen, så man ikke længere skal frygte at blive kastet ud i økonomisk usikkerhed ved opsigelser.

For det andet skal der udvikles en ny, fair model for arbejdsmarkedets kernetropper, der sikrer en højere dækningsgrad i de første måneder efter ledighed.

Mindre udsving i efterspørgslen skal ikke medføre store økonomiske tab for den enkelte.

Og for det tredje skal vi sikre, at flere unge forsikrer sig i en akasse.

Her kan man eksempelvis kigge på en sænkelse af de unges medlemsbidrag, så det bliver billigere at være forsikret.

Hvis ikke vi understøtter den danske arbejdsmarkedsmodel, gambler vi med vores fælles velstand og velfærd. En øget utryghed hos lønmodtagerne vil utvivlsomt føre til krav om længere opsigelsesperioder og fratrædelsesgodtgørelser.

Det er ikke en vej, vi ønsker at bevæge os nedad. Tænk bare på vores sydeuropæiske naboer i Spanien og Frankrig, hvor arbejdsmarkederne er særdeles ufleksible med opsigelsesperioder på helt op til to år.

Alverdens regeringsledere sender det danske arbejdsmarked misundelige blikke. Og det er ikke uden grund. Vores model tillader nemlig, at vi hele tiden kan omstille os til de økonomiske konjunkturer. Groft sagt kan virksomhederne fyre, når det går nedad og hyre, når det går opad.

Forudsætningen for det er et økonomisk trygt dagpengesystem.

Derfor bør en styrkelse af dagpengene være en absolut hovedprioritet for det kommende folketing. Lige nu er regeringen desværre i gang med at slagte den høne, der lægger guldæg.