Seniortænketanken præsenterede i dag 20 anbefalinger, der skal være med til at sikre et godt og langt arbejdsliv for flere seniorer. Dansk Metal har selv været en del af arbejdet og hilser anbefalingerne velkommen.

Dansk Metal vil gerne fremhæve særligt en anbefaling: Nemlig at virksomheder bør tilbyde lokale seniorpolitikker på deres arbejdspladser. Ifølge hovedkasserer i Dansk Metal og medlem af Seniortænketanken, Torben Poulsen, falder anbefalingen på et tørt sted:

»I Dansk Metal har vi længe råbt op om behovet for, at flere virksomheder begynder at indføre lokale seniorpolitikker på deres arbejdspladser. Vi kan jo se, at der alt, alt for få virksomheder, der tilbyder deres ansatte en hjælpende hånd, når de når senioralderen. Og det er et problem.”

Torben Poulsen henviser til en survey blandt Dansk Metals tillidsrepræsentanter, hvor godt 70 pct. svarer, at de ikke har en lokal seniorpolitik på deres arbejdsplads. Og det undrer Torben Poulsen:
”Vi ved fra undersøgelser, at lokale seniorpolitikker er blandt de mest effektive redskaber til at få flere seniorer til at blive længere på arbejdsmarkedet. Derfor kan det undre mig, at flere virksomheder ikke gør mere, når de nu gang på gang klager deres nød over manglen på kvalificeret arbejdskraft. Her er der altså tale om total ansvarsfralæggelse” siger Torben Poulsen.

Torben Poulsen peger samtidigt på, at der er et stort potentiale i forhold til at få flere seniorer til at blive længere på arbejdsmarkedet, men at løsningen ikke skal findes i de klassiske udbudsreformer, hvilket Seniortænketanken ganske rigtigt også peger på.
Torben Poulsen er derfor overordnet tilfreds med Seniortænketankens anbefalinger, men han understreger samtidigt, at det nu handler om at gøre dem til virkelighed.  

”Hensigterne i anbefalingerne er gode. Men en ting er naturligvis anbefalinger, noget andet er om de faktisk bliver til virkelighed. Her ligger der fortsat en masse arbejde, og vi vil i hvert fald holde skarpt øje med udviklingen.”


Baggrund for Seniortænketanken
I foråret 2018 nedsatte den VLAK-regeringen sammen med Dansk Folkeparti en seniortænketank, der bl.a. skulle komme med anbefalinger til, hvordan vi i fællesskab kan sikre, at flere seniorer kan og vil blive på arbejdsmarkedet. S-regeringen videreførte Seniortænketanken med samme kommissorium og deltagerkreds efter aftale med Radikale Venstre, SF og Enhedslisten. 

Torben Poulsen, hovedkasserer i Dansk Metal og formand for Danske A-kasser var medlem af Seniortænketanken. Derudover deltog Fagbevægelsens Hovedorganisation samt andre organisationer.