​Når virksomhederne fastlægger sine retningslinjer for, hvordan de vil forebygge smittespredning af coronavirus, skal arbejdsmiljørepræsentanten og medarbejderne inddrages. Det fastslår arbejdsmiljølovgivningen. Det gælder blandt andet, når arbejdet tilrettelægges, og når indretning af produktionslokaler og arbejdspladser ændres.

Men de aftaler, der indgås, er jo kun noget værd, hvis de overholdes i praksis – både af medarbejderne og af ledelsen. 

Samtlige medarbejdere har et ansvar for at bidrage til samarbejdet om forebyggelse af coronasmitte på arbejdspladsen, men ledelsen har et helt særskilt ansvar for at sikre det samarbejde. Derfor er det helt afgørende, at nye eller ændrede coronatiltag, der er aftalt mellem ledelse og AMR, også følges op i fællesskab. Det skal være muligt at leve op til retningslinjerne i praksis. Er der fx aftalt ekstra rengøring eller afspritning, skal der afsættes arbejdstid, og det nødvendige grej skal være til stede, hvor det skal bruges. 

Kort sagt er det en ledelsesopgave at sikre, at det er muligt at gøre det rigtige. Så er det også rimeligt at forvente, at alle bidrager.

Læs Arbejdstilsynets information om inddragelse af medarbejderne her

Kontaktperson

Jan Toft Rasmussen
Faglig sekretær

Telefon nr.: 23 29 69 47
E-mail: jatr@danskmetal.dk