Betaling for hviletid ved rådighedsvagt
I tilfælde af, at hviletiden udskydes under rådighedstjeneste og hviletiden derved forhindrer dig i at møde normalt på arbejde, skal du have samme betaling som ved sygdom.
Læs mere i din overenskomst

Uddannelse til AMR
AMR er ifølge lovgivningen sikret den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse og den årlige supplerende uddannelse. I overenskomsten 2020 er det aftalt, at AMR også har mulighed for at gennemføre Dansk Metals arbejdsmiljøuddannelser på Metalskolen. Kontakt din Metalafdeling og bliv tilmeldt arbejdsmiljøkurserne. 
Her kan du se udvalget af kurser

It- og internet
AMR har samme adgang til it og internet som TR.