Claus Jensen blev valgt som formand for IN første gang for to år siden. Valget i dag fandt sted i den norske by Jevnaker, hvor de 21 medlemsorganisationer af IN er samlet.


”Jeg er selvfølgelig stolt over opbakningen til at fortsætte yderligere to år på posten og dermed fortsætte med at styrke vores samarbejde i Norden og i fællesskab bruge vores indflydelse i resten af Europa”, siger Claus Jensen og uddyber:


”Fagbevægelsen i Norden er kendetegnet ved en høj organiseringsgrad og ved den nordiske model, hvor stærke overenskomster sikrer den bedst mulige udvikling i løn- og arbejdsvilkår og samtidig sørger for en stabil politisk situation, der fremmer vækst og velfærd”.


Claus Jensen ser gerne, at den nordiske model inspirerer andre lande til at gå i samme retning. IN har blandt andet været med til at iværksætte en kampagne på europæisk niveau, som fra september vil sætte fokus på at udbrede kollektive aftaler på arbejdsmarkedet i de europæiske lande – ligesom vi kender det i Danmark og resten af Norden. Kampagnen ”Together at work” kører i regi af IndustriAll Europe, som er det europæiske samarbejde mellem industrifagforbund.


IN samler alle de forbund, som organiserer ansatte i industrien i de nordiske lande: Finland, Sverige, Danmark, Norge og Island. I alt repræsenterer IN's 21 medlemsorganisationer over en million medlemmer i industrien. IN organiserer forbund for både arbejdere, tjenestemænd og akademikere inden for sektorerne metalindustri, procesindustri, papir, kemi og energi.