​På arbejdspladserne har vi nu i mere end to måneder levet med ændringer i samfundet, hjemme og på arbejdet. Og der er ikke udsigt til, at vi kommer tilbage til det gamle foreløbig. Vi har vænnet os til at holde afstand og være ekstra opmærksomme på håndhygiejne, men da vi skal leve med coronavirus et stykke tid endnu, skal arbejdsmiljøarbejdet også handle om de langsigtede tiltag for at forebygge smittespredning og sikre bedst muligt arbejdsmiljø i den nye hverdag.

Man behøver ikke at udarbejde en helt ny APV med alle de emner, der normalt er indeholdt i APV-arbejdet, men systematikken med arbejdet er den samme, man forholder sig bare kun til smitterisikoen. 

Som AMR skal du altså inddrages i kortlægning af risikoen, hvor og hvornår er der risiko for smitte? Hvad har I allerede gjort, og virker det? Eller er der noget, der skal ændres eller tilføjes?

Skal vi indføre mundbind?
Det er fristende at indføre brug af mundbind, som vi ser i andre lande, men sundhedsmyndighederne anbefaler ikke brug af mundbind til raske personer. Myndighedernes anbefalinger er afstand, håndhygiejne, hyppig rengøring og host/nys i ærmet. Desuden skal man blive hjemme, hvis man har symptomer. Dansk Metal anbefaler derfor, at der vælges organisatoriske foranstaltninger til at forebygge smitte, og vi anbefaler en systematisk tilgang for at sikre, at alle områder på arbejdspladsen bliver vurderet og evalueret.

Da coronavirus kom til Danmark og det meste af landet lukkede ned, indførte I sikkert hurtigt tiltag ud fra myndighedernes anbefalinger, tiltag som stadig fungerer. Nu er det nødvendigt at se på om de tiltag, der er indført stadig virker, og om de også fungerer på den lange bane.
 
Ligesom når I normalt arbejder med APV, så start med at kortlægge problemerne. Det kan fx være ved en arbejdsmiljørundgang på virksomheden, hvor I både ser på de fysiske rammer og indretning, men også taler med de ansatte, om de har bekymringer eller har observeret noget problematisk. I de fysiske rammer kan I se på, om der er den nødvendige afstand mellem de ansatte. Er der tidspunkter, hvor det er nødvendigt, at ansatte skal arbejde fysisk tæt sammen? Vær opmærksom på, at der kan være forskellige forhold for forskellige arbejdsfunktioner fx på værkstedet, kontoret, reception/indskrivning eller udekørende og rejsende kollegaer. Husk også fællesområderne som fx omklædning, bad, toilet og kantine. Det er også nødvendigt at være opmærksom på, om der kommer fremmede personer fx kunder, leverandører eller lignende ind på virksomheden.

Sådan kan I forebygge smittespredning
Når I har overblik over, hvilke problemer der er eller kan komme, skal I se på, hvordan det kan sikres, at eventuel smitte ikke spredes.

  • Arbejde på forskellige tidspunkter? (vær opmærksom på jeres overenskomst)
  • Omklædning og bad på forskellige tidspunkter, så der kan være afstand mellem kollegaerne.
  • Spisning i mindre hold, så der også her kan være afstand.
  • Kunder venter udenfor eller kun få kunder inde ad gangen.
  • Fremmede virksomheder/leverandører kommer på andre tidspunkter, hvor der er få ansatte på arbejde eller i områder, hvor der er få eller ingen ansatte.

Når I har fået styr på, hvordan I organisatorisk kan sikre afstand, er det også nødvendigt at se på rengøringen. Håndtag og overflader skal naturligvis rengøres ud fra myndighedernes retningslinjer, men vær også opmærksom på værktøj eller hjælpemidler, der bruges af flere kollegaer. Her kan I have en procedure for rengøring inden aflevering, og inden det tages i brug. Ved at planlægge rengøring både ved aflevering og ved ibrugtagning sikres der mod smittespredning, i tilfælde af at én skulle glemme at rengøre.

Når I har planlagt, hvordan arbejdet kan udføres uden tæt kontakt, med mulighed for håndhygiejne og med hyppig rengøring, kan der være arbejdsopgaver, hvor der stadig er en risiko: I disse tilfælde skal I se på, hvilke værnemidler der skal anvendes. Her skal I være opmærksomme på at vælge de rigtige værnemidler, da forkerte værnemidler kan betyde falsk tryghed. Er det fx nødvendigt at benytte maske, skal I vælge den rigtige maske. Spørg jeres leverandør, så I får den maske, der kan bruges til den pågældende opgave og med den rigtige beskyttelse. For at sikre, at værnemidlerne bruges rigtigt og i de rigtige situationer, skal din arbejdsgiver sikre en grundig instruktion, både i hvilke værnemidler der skal bruges, hvordan de benyttes, tages af/på, og hvordan de bortskaffes eller rengøres.

Når I har kortlagt eventuelle problemer, planlagt og gennemført løsningerne, skal I også evaluere, om løsningerne fungerer. Her skal I også være systematiske. Tag fx en rundering på virksomheden igen og se på, hvordan jeres løsninger fungerer, og vær opmærksom på både de fysiske tiltag og at få hørt kollegerne, om de oplever, at løsningerne fungerer. Finder I noget, der ikke fungerer, skal I se på en anden løsning.

Myndighederne ændrer retningslinjerne i takt med udviklingen af smitten i samfundet, og det er derfor nødvendigt at gentage hele eller dele af processen, alt efter hvilke ændringer der meldes ud.

Hele arbejdet med at kortlægge, forebygge og evaluere er en del af APV-processen, og arbejdsmiljøorganisationen skal derfor inddrages i arbejdet. Tag fat i din Metalafdeling, hvis du har spørgsmål til arbejdet.