​Trainee-ordningerne giver unge, som kunne være interesserede i at tage en håndværksmæssig uddannelse, men som endnu ikke er helt sikre på deres valg, mulighed for at snuse til faget. Betingelsen er, at de unge er over 15 år, og at de ikke er omfattet af skolepligten.

Dansk Metal har indført trainee-ordningerne for at tiltrække unge til de faglærte uddannelser. Ordningerne giver virksomhederne mulighed for at give de unge et mere retvisende billede af, hvad det vil sige at arbejde som faglært i industrien både ved at opleve det på egen krop, se hvad svendene laver og snakke med kolleger, som kender til faget og de faglærte uddannelser.

Trainee-ordningerne gælder på virksomheder, som er omfattet af Dansk Metals overenskomster med Dansk Industri og TEKNIQ-Arbejdsgiverne, og den giver de unge mulighed for at arbejde med en række almindelige maskiner og håndværktøj, som unge under 18 år ellers ikke må betjene.

Ordningerne bygger på dispensationer fra Arbejdsmiljølovens regler om unges arbejde og forudsætter, at de maskiner og værktøjer, der arbejdes med, opfylder Arbejdsmiljølovens krav, at en voksen over 18 år holder øje med de unge, og at virksomhederne er godkendt som praktikplads efter loven om erhvervsuddannelser.

De virksomheder, som kunne være interesseret i at åbne dørene for unge, der trænger til at blive fagligt inspireret, kan med fordel henvende sig til vejlederne på de lokale uddannelsesinstitutioner. De kender som regel de unge, der kunne være interesserede.

Læs mere om Dansk Metals trainee-ordninger her

Kontakt

Jan Toft Rasmussen
Faglig sekretær

Telefon nr.: 23 29 69 47
E-mail: jatr@danskmetal.dk