Din indsats overfor en dårlig leder kan have tre udfald. 

    • Du kan blive afvist
    • Du kan blive kommet i møde og få løst problemet
    • Lederen kan gøre en indsats, men løser ikke problemet

Her er, hvad du kan gøre i de forskellige situationer.

Du bliver afvist

Hvis du bliver afvist af lederen, der ikke kan se, at der er et problem, så har du mulighed for at tage problemet op i Arbejdsmiljøorganisationen (AMO) på et mere generelt plan.

Det kunne fx være ved at foreslå drøftelser som omgangstone, procedurer for at løse konflikter eller lignende. Hvis din virksomhed allerede har politikker eller procedurer på området, så er det tid til at gøre opmærksom på, at de ikke bliver fulgt, og finde ud af, hvem der skal i spil for at det kommer til at ske.

Alt efter den problematiske leders placering i virksomheden, kan det være en mulighed at forsøge at få pointerne igennem en anden arbejdsleder. Det kan også være, at det er topledelsen, der bliver nødt til at tage en snak med lederen om ansvaret.

Du har også muligheden for at alliere dig med virksomhedens tillidsrepræsentant, der måske har en anden tilgang eller kemi med lederen.

Hvis problemet bliver løst

Så er du i mål og du har gjort dine kolleger en tjeneste. 

Nu kan du undersøge, om løsningen kaster lys over andre problemer – eller om du kan klappe dig selv på skulderen og nøjes med at følge op på, at man ikke falder tilbage i gamle vaner med jævne mellemrum.

Hvis lederen forsøger, men ikke løser problemet

Første skridt er at se på, om du kan hjælpe lederen med at komme i mål.

Hvis det ikke er muligt, måske fordi din foreslåede metode ikke har effekt eller at lederen ganske enkelt ikke har evnerne, så kan det være en idé at trække problemet op på et mere generelt niveau i virksomhedens Arbejdsmiljøorganisation (AMO), og dermed gøre problemet mindre personrettet.

Her præsenterer du, hvad der er gjort og i hvilken udstrækning, og hvordan problemet stadig kommer til udtryk. På trods af indsatsen.

Hvis AMO ikke kan komme til enighed om den nødvendige indsats, så skal diskussionen til referat, så du har dokumentationen på plads. Herefter kan du kontakte din lokale afdeling, der kan hjælpe dig videre med at trænge igennem til ledelsen.