Få færre sygedage på grund af smerter i ryg, skuldre og knæ. I kan få et tilskud på op til 500.000 kroner per indsats til arbejdet. På lidt længere sigt kan indsatserne være med til at forebygge nedslidning ved at få styr på dårlige arbejdsstillinger og tunge løft.

En stor arbejdsmiljøundersøgelse fra slutningen af 2021 blandt 3.004 medlemmer af Dansk Metal viser, at 55 procent bliver udsat for besværlige arbejdsstillinger i deres arbejde. Det kan fx være arbejde med hænderne over skulderhøjde, ligge på knæ eller med ryggen eller nakken bøjet i længere tid i løbet af arbejdsdagen.

De akavede stillinger slider på kroppen og giver muskel- og skeletbesvær. Det er også en af de væsentligste årsager til at faglærte forlader deres arbejdsplads og job før tid.

Brug puljens penge på en rådgiver

Arbejdsmiljøpuljen giver mulighed for at mindre virksomheder kan få tilskud til at gøre noget ved det belastende arbejde. Det kan fx være penge til et samarbejde med en rådgiver.

Eksempler på, hvad en autoriseret arbejdsmiljørådgiver kan hjælpe jer med:

  • Finde og kortlægge de arbejdsopgaver eller arbejdspladser, hvor I har tunge løft eller dårlige arbejdsstillinger i produktionen, på lageret, på byggepladser og på kontorerne, men også for udekørende medarbejdere, på og ved hjemmearbejde.
  • Uddanne medlemmerne af jeres arbejdsmiljøorganisation, andre kolleger og nøglepersoner som er med til at indrette arbejdspladser og tilrettelægge opgaver i ergonomi og fysisk træning.
  • Finde løsninger som kan forebygge tunge løft og at man bærer unødige byrder, træk, skub og belastende arbejdsstillinger fx ved at afprøve forskellige hjælpemidler.
  • Gøre de gode løsninger til en del af jeres daglige arbejde, fx med brug af tekniske hjælpemidler, bedre indretning af arbejdspladser, ændrede arbejdsmetoder eller løfteteknik.

Sådan kan et forløb se ud:

  • Et samarbejde med en autoriseret arbejdsmiljørådgiver begynder typisk med, at I sammen får afklaret, hvor jeres udfordringer er.
  • I fællesskab sætter I et forløb sammen, der er målrettet jeres behov og som inddrager medarbejderne.
  • Formålet kan være at mindske og forebygge muskel- og skeletbesvær blandt kollegerne.
  • Den autoriserede arbejdsmiljørådgiver hjælper jer typisk med at skrive selve ansøgningen, som sendes til Arbejdstilsynet, som administrerer puljen. 

Dansk Metal anbefaler et samarbejde med Avidenz.dk, som er autoriseret arbejdsmiljørådgiver, men I kan finde en liste over alle de autoriserede arbejdsmiljørådgivere indenfor ergonomi på Arbejdstilsynets hjemmeside her.

Læs mere om puljen her.