​I år skal alle offentligt ansatte have nye overenskomster og aftaler. Det er i overenskomsten, at blandt andet din løn, din pension, ferie- og fridage og arbejdstid bliver bestemt. Inden forhandlingerne begyndte i december har Dansk Metal samlet ønsker ind fra medlemmerne gennem tillidsrepræsentanter og lokalafdelinger. De mange krav er blevet sorteret, samlet og sendt til arbejdsgiverne. Forhandlingerne er i fuld gang, og forventningen er, at alle forhandlinger er afsluttet senest den 28. februar.

Har du glemt, hvad der blev aftalt ved OK18? Så er her 3 vigtige nedslag

  • Reallønsfremgang med en lønramme op til 8,1 procent over tre år.
  • Privatlønsværnet blev afskaffet, og reguleringsordningen blev bibeholdt. Det betyder, at hvis lønnen stiger mere eller mindre i det private bliver du reguleret med 80% af stigningen, og ikke som tidligere modregnet 100%, hvis det offentlige steg mere end det private.
  • Pensionsforbedringer - de fleste medlemmer opnåede en forhøjelse af pensionsbidraget på 0,43%.

Sådan forhandler vi
Dansk Metal forhandler dog ikke alene – vi forhandler sammen med alle de andre faglige organisationer, der har overenskomster i det offentlige. Forhandlingerne på det kommunale og det regionale område sker gennem det, vi kalder for Forhandlingsfællesskabet. På det statslige område sker det i CFU, som står for Centralorganisationernes Fællesudvalg.

Forhandlingsfællesskabet forhandler med Kommunernes Landsforening og Danske Regioner, og CFU forhandler med Medarbejder- og Kompetencestyrelsen under Skatteministeriet.

Det kaldes ofte for ”det store bord”. Det er her, man bliver enige om alt det, der gælder for alle – fx lønstigninger og barsel. Men der er også en række aftaler gældende for mindre personalegrupper, der skal forhandles på plads. Det kan fx være aftaler om arbejdstid og rådighedsvagt eller håndværkeroverenskomsten, og de forhandles ved organisationsforhandlingerme ved de enkelte borde. Det er også kendt som "det lille bord". Her forhandler Dansk Metal nemlig direkte med arbejdsgiverne.

Du afgør resultatet
Når alle aftaler er forhandlet på plads, skal du som medlem på banen. Du skal stemme ja eller nej til resultatet. Aftalen bliver sendt til urafstemning, og det er vigtigt, du gør din stemme gældende og tager stilling til din nye overenskomst. Du får tilsendt sms og mail med link til afstemningen, og hvis vi ikke har din mailadresse tilknyttet vores database, får du tilsendt et brev med posten. Bliver der stemt ja, så træder den nye overenskomst i kraft 1. april 2021. Hvis der bliver stemt nej, bliver der konflikt.

Du kan følge med i OK21 her

Tidsplan

  • 15. december 2020: Parterne i staten, kommunerne og regionerne udveksler krav.

    17.-18. december 2020: Forhandlingerne starter – først på statens område, dernæst for kommuner og regioner.

    28. februar 2021: Organisationernes forhandlinger forventes afsluttet