Brug maske, hvis det ikke på anden måde er muligt at forhindre, at du bliver udsat for støv eller partikler fra luftforurening under arbejdet. Men det er ikke ligegyldigt, hvilken maske du bruger – den skal passe til den luftforurening, du udsættes for.

Masker kan være filtrerende eller luftforsynede. Filtrerende masker skal give effektiv beskyttelse mod støv. Filtrene skal kunne holde støvet tilbage, og det er vigtigt, at masken passer til den ansatte.

For eksempel giver filtrerende åndedrætsværn ikke tilstrækkelig beskyttelse ved svejsning. Selvom de holder partiklerne ud, slipper de nitrøse gasser igennem. Derfor skal der anvendes friskluft forsynet åndedrætsværn, når man udsættes for svejserøg.

Støv er partikler, som er så små, at de kan svæve i luften og indåndes. Hvor farligt støvet er, afhænger af, hvor meget man indånder, hvad støvet indeholder og de enkelte partiklers størrelse og form. De allermindste partikler kommer helt ned i lungerne, mens de større sætter sig i næse og svælg. Mindre støvpartikler er ofte mere skadelige end større.

Find den rigtige maske
Der findes forskellige typer masker, som kan holde forskellige størrelser partikler tilbage.

  • Klasse P1-filtre beskytter i begrænset omfang mod støv. De må ikke bruges ved grænseværdier under 5 mg/m3, og de beskytter ikke mod asbestfibre og kvartsstøv.
  • Klasse P2-filtre beskytter mod de fleste typer sundhedsskadeligt støv og mod væskeformige aerosoler. De beskytter ikke mod bakterier og virus.
  • Klasse P3-filtre beskytter som klasse P2, men også mod radioaktivt støv, bakterier, virus og nanopartikler.

Støvfilter beskytter ikke mod skadelige gasser eller dampe, og I må kun arbejde med den type filtermasker, som I selv skal trække vejret igennem (uden turbo-enhed) i højst tre timer fordelt på en arbejdsdag, fordi de belaster lungerne for meget.

Læs mere om masker i BFA-I kemikalieleksikon

Regler om masker findes i Arbejdstilsynets vejledning D.5.4 om Åndedrætsværn


Kontakt

Jan Toft Rasmussen
Faglig sekretær

Telefon nr.: 23 29 69 47
E-mail: jatr@danskmetal.dk