René Tue Iversen er arbejdsmiljørepræsentant på Aalborg Portland – med eget kontor, men det varer ikke længe, før han flytter i et fælles kontor med de andre arbejdsmiljørepræsentanter på virksomheden. De er ca. et dusin arbejdsmiljørepræsentanter på tværs af de forskellige fag på fabrikken.

Selvom Industriens Overenskomst fik indført en passus om, at virksomhederne skal stille it-faciliteter til rådighed for arbejdsmiljørepræsentanter ved sidste overenskomstforhandling, er det ikke derfor, René og de andre arbejdsmiljørepræsentanter nu har fået ordnede forhold. Det skyldes god opbakning fra tillidsrepræsentanterne, som syntes, at arbejdsmiljørepræsentanterne også skulle have samme rimelige forhold som tillidsrepræsentanterne.Nu har arbejdsmiljørepræsentanterne fået stillet et rummeligt kontor til rådighed, som de selv kan indrette. Der mangler lige opkobling af de sidste PC’er, så er alt parat til at flytte ind.

– Man har brug for et kontor, hvor der er stille og ro, så man kan koncentrere sig om opgaverne. Jeg bruger fx kontoret til at finde gode løsninger i materialerne fra Branchefællesskabet for Arbejdsmiljø i Industrien (BFA-I), udfylde ulykkesrapporter, holde styr på vores sikkerhedsinstruktioner og følge op på mine opgaver fra vores tavlemøder om arbejdsmiljø, siger René og fortsætter: 
– Gutterne kan altid få fat i mig på mobilen. Jeg har omkring 8 timer om ugen til mit arbejdsmiljøarbejde, og enten kommer jeg over til dem, hvis der lige er noget, jeg skal se på, eller også tager vi en snak her på kontoret.

Hvad skal der være på AMR-kontoret?
Arbejdsmiljørepræsentanterne på Aalborg Portland har selv bestemt, hvad der skal være i kontoret:

• En kontorplads til hver arbejdsmiljørepræsentant, selvom de typisk kun er der en eller to ad gangen.
• Egen PC eller iPad til dokumenter og opslag, så man altid kan få fat i sine ting.
• Et aflåseligt skab til hver til de ting, som er fortrolige.
• Et bibliotek til fælles vejledninger og materialer fra fagforeningen, BFA-I og fra Arbejdstilsynet.

Hvad siger loven?
Selvom Industriens Overenskomst § 4 stk. 9 nu fastslår følgende: ”Tillidsrepræsentanten skal til udførelse af sit hverv have den nødvendige adgang til it-faciliteter, herunder internet. Dette gælder ligeledes for arbejdsmiljørepræsentanten.” Så findes der en lignende formulering i arbejdsmiljøloven: 
”Arbejdsgiveren skal sørge for, at der stilles de nødvendige midler til rådighed for samarbejdet om sikkerhed og sundhed, og afholder herunder udgifterne ved arbejdsmiljørepræsentantens hverv og godtgør tab af indtægt, udgifter og indtægtstab i forbindelse med nødvendig deltagelse i uddannelse, jf. §§ 34 og 36.
Uoverensstemmelser herom afgøres ved fagretlig behandling, jf. lov om Arbejdsretten og faglige voldgiftsretter.”

Bekendtgørelsen om samarbejde om sikkerhed og sundhed § 30 stk. 3 og 4.

Kontakt

Jan Toft Rasmussen
Faglig sekretær

Telefon nr.: 23 29 69 47
E-mail: jatr@danskmetal.dk