​Den 7. januar 2021 meddelte vi, at der ville ske en lønnedgang pr. 1. februar 2021 for alle ansatte i staten pga. lavere lønstigninger i den private sektor. 

Der er nu konstateret fejl i de data, som ligger til grund for opgørelsen af reguleringsordnin-gen, og lønnedgangen pr. 1. februar er derfor (formentlig) ikke korrekt. Parterne har derfor aftalt, at lønnen, der hvor det er muligt, ikke reguleres pr. 1. februar, men først når vi kender den korrekte regulering.

Her er der en særlig situation med hensyn til forudlønnede, idet lønnen til dem vil ske i løbet af kort tid. For hovedparten af de tjenestemandsansatte, herunder ansatte i Forsvaret og DSB, og alle tjenestemandspensionister er det lykkedes at sætte lønnedgangen i bero, og lønnen for februar vil derfor være uændret i forhold til januar-lønnen.

I et mindre antal tilfælde har det ikke været muligt at stoppe lønudbetalingen. 

Vi forventer, at alle forudlønnede vil få udbetalt den korrekte løn for marts måned, og i den forbindelse vil der ske en efterregulering af februar-lønnen.

Da vi forventer at kende den korrekte regulering af februar-lønnen i slutningen af januar, vil problemet ikke komme til at berøre bagudlønnede, og det er langt de fleste statsansatte.

Vi vil orientere om situationen, efterhånden som vi ved mere.