Vi informerede den 7. januar 2021 om en lønnedgang for de statsansatte på 0,25 pct. pga. lavere lønstigninger i den private sektor. Den 20. januar 2021 kunne vi fortælle, at lønnedgangen var sat i bero, fordi man havde konstateret fejl i de data, som lå til grund for opgørelsen. 

Den endelige regulering for de statsansatte er nu blevet fastsat, og lønnedgangen er ændret til 0,09 pct. mod de tidligere 0,25 pct.

Lønudbetalingen til bagudlønnede finder sted i løbet af februar måned, og de personer vil få udbetalt den korrekte løn for februar. 

Vi forventer, at alle forudlønnede vil få udbetalt den korrekte løn for marts. Da reguleringen af februar-lønnen for forudlønnede enten var sat i bero eller fejlagtigt nedreguleret, vil der ske en efterregulering af februar-lønnen for de personer.