Formanden for Forhandlingsfællesskabet og forhandlingsleder på det kommunale område, Mona Striib, udtaler:

- Vi har landet et 3-årigt forlig, hvor vi er lykkes med ikke bare at sikre, men også forbedre reallønnen for kommunalt ansatte. Det er sket på trods af nogle meget svære betingelser med corona og usikkerhed omkring økonomien, siger Mona Striib.

Med aftalen følger generelle lønstigninger på 5,29 procent i perioden inklusiv reguleringsordningen for de kommunalt ansatte.

- Samtidig er der aftalt solide organisationspuljer, som nu kan anvendes af de enkelte organisa-tioner og KL til konkret udmøntning ved organisationsforhandlingerne. Jeg er også tilfreds med, at vi har fundet en samlet balance med både en lavtløns- og ligelønspulje og en rekrutterings-pulje, siger Mona Striib.

En række forbedring trods langt forløb

Aftalen kommer efter langvarige og vanskelige forhandlinger. Mona Striib peger på, at forliget udover løn også rummer en række andre forbedringer.

- Med aftalen styrker vi bl.a. arbejdsmiljøindsatsen med nye uddannelser i psykisk arbejdsmiljø for ledere, tillidsrepræsentanter og vores arbejdsmiljørepræsentanter. Vi får en ny og styrket indsats for seniorer med det formål bl.a. at understøtte et langt og godt arbejdsliv. Samtidig har vi aftalt et fælles og tiltrængt fokus på fuldtid, timelønsansættelser og tidsbegrænsede ansættelser på det kommunale arbejdsmarked, og endelig sætter vi fokus på værdien af at inddrage medarbejderne i den grønne omstilling på arbejdspladserne, siger Mona Striib.
-
Dansk Metal arbejder på et faktaark, der beskriver, hvad forliget betyder på medlemmerne, der er kommunalt ansat. Det er sandsynligvis klar i løbet af tirsdag.