​LØNSTIGNING

• Over de næste tre år vil der komme generelle lønstigninger på i alt 5,02 pct. Hertil kommer en evt. regulering (se herunder).

• Der tages udgangspunkt i den faste samlede løn pr. 1. april 2021, når første lønstigning gives.

• Det generelle forlig indeholder nedenstående, som betyder, at der forventes en reallønsfremgang:
5,02 pct. generelle lønstigninger,
-0,19 pct. reguleringsordning,
0,45 pct. organisationsmidler,
0,10 pct. til puljer og projekter
0,06 til gennemsnitsløngaranti

• Prisudviklingen forventes at udgøre 3,95 pct. i overenskomstperioden.


REGULERINGSORDNING

• Reguleringsordningen sørger for, at der er balance mellem udviklingen i private og offentlige lønninger: Hvis lønudviklingen i det offentlige er højere eller lavere end i det private, så bliver den reguleret henholdsvis op eller ned med 80 procent af lønforskellen.


PENSIONSKARENS NEDSÆTTES

• Pensionskarens nedsættes til fem måneder for alle overenskomster. Det betyder, at man nu skal have været ansat i fem måneder for at få pension. 

• For nogle Dansk Metals overenskomster er det en forbedring på tre måneder, da pensionskarensen tidligere var op til otte måneder.


SENIOR-INDSATS

• Der sker en fornyet og styrket seniorindsats, hvor man kigger på, hvordan alle seniorer på den bedst mulige måde kan have et godt og langt seniorarbejdsliv. Det sker gennem et partnerskab mellem RLTN og Forhandlingsfællesskabet.

• Det bliver også styrket af en ret til øget inddragelse af TR samt Hovedudvalget.


ELEVER

• Månedslønnen for EGU-elever forhøjes pr. 1. april.

• Derudover vil det blive drøftet, om der kan blive pension til elever, hvis den kan refunderes gennem AUB.


SORGORLOV

• Forældres ret til sorgorlov udvides med fuld løn til 26 uger mod de tidligere 14 uger. Det gælder indtil barnets fyldte 18 år.


ORGANISATIONSMIDLER

• Der er afsat 0,45 pct. af det generelle forlig til organisationsmidler.

• De midler bruges ved de enkelte overenskomstforhandlinger, som forhandles og forventes afsluttet 28.02.2021. Det er ved de forhandlinger, at Dansk Metal har mulighed for at forhandle de specifikke krav, som I medlemmer er kommet med. Fx til højere pensionsbidrag. 


Læs mere her