Her kan du se, hvordan du kan skrive en projektbeskrivelse til at søge puljemidlerne. De første syv punkter handler om din virksomheds data – dem klarer I selv – vi springer ind i punkt 8, hvor man skal skrive om sit konkrete projekt.

Eksemplet her tager udgangspunkt i et projekt, der skal forebygge muskel- og skeletbesvær.

Du kan se mere om, hvordan du søger her hos Arbejdstilsynet.

Du kan i øvrigt finde flere eksempler hos Arbejdstilsynet her.

Punkt 8: Projektbeskrivelse

Vi ønsker at gennemføre sundhedsfremmeprojekt for at mindske risikoen for nogle af de negative konsekvenser, som arbejdet i [Skriv jeres branche her]-branchen kan medføre.

Det gælder blandt andet:

  • Nedsat arbejdsevne
  • Muskel- og skeletbesvær
  • Hjerte-kar-sygdomme
  • Langtidssygefravær

Arbejdet kan medføre ømhed og smerter i lænd, skuldre og nakke efter arbejde. Vi vil som virksomhed gerne forebygge og mindske risikoen for helbredsproblemer.
Vi vil gerne give vores medarbejdere muligheden for at træne i arbejdstiden. Derfor vil vi gerne søge tilskud til: Fællestræning af en halv times varighed for de ansatte i virksomheden to gange om ugen i 12 uger.
En konsulent underviser os i starten af projektet og følger op undervejs, så vi sikrer, at øvelserne bliver udført korrekt. I den mellemliggende periode træner vi selv, hvilket skal bidrage til, at vi fortsætter træningen efter afslutning af projektet.
Træningen vil bestå af øvelse med elastikker og kroppens egenvægt.
Som opstart og afslutning af projektet vil vi gerne tilbyde vores medarbejdere et sundhedstjek i starten af projektet. Vi vil gerne afslutte projektet med et lignende sundhedstjek, så medarbejderne kan se fremgangen, hvilket skal bidrage med motivation til at fortsætte træningen.

Punkt 9: Redegørelse for forventet forebyggende virkning

Formålet med projektet er at forebygge og mindske ømhed og smerter i lænd, skulder og nakke hos de ansatte. Vi forventer at kunne registrere en reducering af ømhed og smerter hos vores ansatte. Vi evaluerer derfor på projektet efter de 12 ugers træning. Træneren udarbejder et evalueringsskema, som bruges til at evaluere på projektet.

Se et eksempel på, hvordan et budget kan se ud her.