Industriens produktion har generelt været stigende over en årrække, og den positive udvikling er fortsat ind i 2019. Det viser nye tal fra Danmarks Statistik. Det sker på trods af afmatning i den internationale fremstillingssektor, usikkerheden i verdensøkonomien og Storbritanniens forstående udmeldelse af EU. Dansk Metals cheføkonom Thomas Søby mener de nye tal viser, at vi har en stærk industri i Danmark:

"Jeg synes det vidner om en meget stærk industri i Danmark, når vi på trods af tilbagegang i udlandet ser stigninger i industriens produktionsindeks. Vores virksomheder har det rigtig godt, og er rustet til de udefrakommende bump på vejen der måtte komme".  

Danmarks Statistik offentliggjorde d. 7. august nye tal for industriens produktionsindeks. Ud fra egne beregninger på baggrund af disse tal, er industriens produktionsindeks steget med 6,5 pct. i 1. halvår 2019 i forhold til samme periode året før. I juni måned faldt industriproduktionen dog 6,8 pct. i forhold til maj 2019. Danmarks Statistik tager dog det klare forbehold, at indekset svinger en del fra måned til måned, hvilket gør, at man skal være varsom med at tolke på udviklingen i den enkelte måned. Således steg indekset 2,4 pct. i 2. kvartal 2019 i forhold til 1. kvartal:

"Vi skal være forsigtige med at tolke og vurdere ud fra enkeltmåneder, og en indeksstigning på 2,4 pct. i seneste kvartal viser fortsat fremgang. Siden starten af 2018 har trenden bare gået en vej – nemlig op", siger Thomas Søby.

"De danske virksomheders konkurrenceevne i forhold til deres udenlandske konkurrenter er i top. Det ses også ved, at det er eksporten der trækker produktionsindekset op," slutter Thomas Søby, Cheføkonom i Dansk Metal.

Hele 35 pct. Dansk Metals tillidsrepræsentanter svarer også i en undersøgelse[1], at de forventer at deres virksomhed får en stigning af ordrer i de næste 12 måneder (fra april 2019), mens kun 19 pct. forventer et fald. Derfor er Thomas Søby også fortrøstningsfuld for fremtiden for industrivirksomhederne herhjemme:

"Der er ingen tvivl om at der er trusler i omverdenen, men der er ingen grund til at male fanden på væggen, og vores tillidsrepræsentanter i industrien ser fortsat fortrøstningsfuldt på fremtiden."


[1] Kilde: Dansk Metals undersøgelse blandt tillidsrepræsentanter, afsluttet juni 2014, april 2015, april 2016,

maj 2017, april 2018 og april 2019.