Undersøgelsen var både en videreførelse og en opdatering af tidligere lignede undersøgelser. Den seneste før denne er fra 2017.

Undersøgelsen havde primært til formål at give en pejling på, hvad der rører sig i et bredt tværsnit af medlemmernes hverdag, så forbundet kan trække de store linjer for arbejdet.

Svarene kan dog også være interessante for dig, der har fingrene nede i arbejdet med arbejdsmiljø på din virksomhed. De giver nemlig en idé om, hvad der rører sig både i din og i andre sektorer.

Du skal blot huske, at dit arbejde bør begynde i APV’en, og ikke med resultaterne af denne undersøgelse. Når det er sagt, så kan tallene her måske give dig en idé om, hvad der kunne være interessant at spørge medarbejderne på din virksomhed om.


Flere medlemmer oplever problemer med arbejdsmiljøet

En væsentlig ændring i forhold til den seneste undersøgelse fra 2017 er udviklingen i antallet af medlemmer, der oplever problemer med arbejdsmiljøet. Hvor det på tværs af medlemmerne i 2017 var hvert fjerde (25 %), der svarede ’ingen problemer.’ er det i dag kun 17 % - altså under hver femte, der melder om optimale forhold for at udføre arbejdet på sikker vis.

En stigning på otte procentpoint kan virke alarmerende, men svarene kan være udtryk for flere ting.

– Resultaterne kan naturligvis være et udtryk for, at man som medarbejder reelt løber stærkere eller udsættes for flere belastninger, men de kan også være et udtryk for, at medlemmerne generelt er blevet mere opmærksomme på deres arbejdsmiljø og er blevet bedre til at identificere de ting, der kunne være bedre, siger Ulla Brund Jensen, der er konsulent i Miljøsekretariatet i Dansk Metal.


Top 3

Ganske som i undersøgelsen fra 2017, peger medlemmerne på:

 • Støj
 • Stress som følge stor arbejdsmængde og tidspres
 • Besværlige arbejdsstillinger

som de største problemer med arbejdsmiljøet.

Generelt svarer

- 69 % at de bliver udsat for støj
- 55 % oplever besværlige arbejdsstillinger og
- 44 % angiver, at de bliver udsat for stor arbejdsmængde eller korte tidsfrister (SAT)


Stor arbejdsmængde og tidspres i udvikling

I top 3 er særligt udbredelsen af stor arbejdsmængde og tidspres i udvikling (SAT). I undersøgelsen fra 2017 var det 39 %, der blev udsat for stor arbejdsmængde og tidspres (SAT) i deres arbejdsdag. Det er en udvikling på fem procentpoint.

Stigende produktivitetskrav er nok mere reglen end undtagelsen for de fleste. Manglen på faglært arbejdskraft gør ikke udfordringen mindre. Resultatet er derfor heller ikke overraskende.

Uanset årsagen understreger udviklingen behovet for værktøjer, der på en enkel måde kan understøtte forebyggelse af stor arbejdsmængde og tidspres. Det arbejde vil Dansk Metal prioritere, men se indtil da inspiration til pausekultur og stressforebyggelse gennem værktøjer fra andre brancher nederst i denne artikel.


Hvad kan I gøre på din virksomhed

Det er arbejdsgiverens ansvar at finde ud af, om der er ansatte, som arbejder intensivt eller mange timer for at nå deres arbejdsopgaver. Er der overbebyrdede medarbejdere, så har arbejdsgiveren pligt til at iværksætte effektive tiltag, så de ansatte ikke bliver syge eller kommer til skade på grund af stor arbejdsmængde og tidspres.

Generelt set vil der ofte være behov for at rådgive ledelsen til:

 • At holde balancen mellem krav og ressourcer
 • At fremme god trivsel eller et godt arbejdsklima
 • At gribe ind ved faresignaler

Det er altså typisk problemer, der bedst bliver løst, når virksomhedens tillidsvalgte forener kræfterne.

– TR og AMR kan få meget ud af hinanden, når det skal konkretiseres, hvordan I afhjælper problemet på jeres arbejdsplads, siger konsulent Ulla Brund Jensen.

Her er et lille udpluk af mulige løsninger:

- Retningslinjer for håndtering af stor arbejdsmængde og tidspres kan udarbejdes i ”fredstid.” Altså mens der er overskud til at tænke længere frem end bare slukning af den nærmeste brand
- Arbejdet kan planlægges med inddragelse af medarbejdernes erfaringer
- Man kan drøfte og opnå fælles forståelse for prioritering i opgaver
- Man kan opdyrke en pausekultur, så hoved og hænder bliver holdt skarpe
- Man kan indgå lokalaftaler, fx for hvornår man kalder vikarer ind
- Kompetencer kan man udvikle, så kolleger kan dække hinanden af i spidsbelastede perioder
- Mentorordninger og procedurer for oplæring i forbindelse med nye opgaver
- Støtte og tillid fra ledelse og kolleger


Sådan ser det ud fordelt på de tre hovedområder

Inden for hvert af Dansk Metals branchesegmenter fordeler svarene fra undersøgelsen lidt forskelligt. Men uanset om man tager udgangspunkt i de generelle tal eller på tværs af brancher, vil de være udtryk for et generelt billede.

Arbejdet for dig som tillidsvalgt skal have udgangspunkt i jeres virksomhed, hvis du vil rykke på noget.

– Brug den dokumentation, du kan få fingre i. Statistikker over sygefravær, resultater af trivselsundersøgelser og ikke mindst APV’en er et stærkt værktøj, hvis du bruger den løbende og aktivt, siger Ulla Brund Jensen, og forsætter:

– APV’en rykker til gengæld ingenting, hvis den bare er noget, man laver hvert tredje år og sætter op på en hylde.


Industri (tidligere undersøgelser skelnede mellem produktion og montage)

Antallet af medlemmer uden arbejdsmiljøproblemer er faldet fra 25-26 % til 15 %, hvilket både er det største procentvise fald og som den største medlemsgruppe repræsenterer flest hoveder.

Top 3 problemer for arbejdsmiljøet i industrien:

 1. Støj 
 2. Dårlige arbejdsstillinger 
 3. Stress, fx på grund af stor arbejdsmængde eller korte tidsfrister

12 % angiver enten stor eller meget stor risiko for ulykke

og

10 % angiver enten stor eller meget stor risiko for at blive syg af arbejdet.


Transport

Antallet af medlemmer uden arbejdsmiljøproblemer er faldet fra 19 % til 12 %.

Top 3 problemer for arbejdsmiljøet i transport:

 1. Dårlige arbejdsstillinger 
 2. Støj 
 3. Stress, fx på grund af stor arbejdsmængde eller korte tidsfrister

Desuden svarer 14 %, at de har enten en stor eller en meget stor risiko for enten ulykker eller at blive syge af arbejdet på deres arbejdsplads.


IT og tele

Antallet af medlemmer uden arbejdsmiljøproblemer er faldet fra 26 % til 22 %.

Top 3 problemer:

 1. Stress, fx på grund af stor arbejdsmængde eller korte tidsfrister
 2. Dårlige arbejdsstillinger
 3. Kontrol/overvågning

Belastningerne er umiddelbart væsentlig lavere i it og telegruppen, når man sammenligner med de øvrige brancher. Hele 39 % angiver, at de ikke er udsat for nogle af de oplistede belastninger i deres arbejde, og de vurderer det også mindre sandsynligt, at de skulle komme til skade eller blive syge af deres arbejde.

2 % angiver enten stor eller meget stor risiko for ulykke, mens 8 % angiver enten stor eller meget stor risiko for at blive syg.


Værktøjer til bedre arbejdsmiljø

Dialogkort om pausekultur

Hjælp til indsatser mod stress

Forebyggelse af stress