Der arbejder en del skolepligtige unge med lettere rengøring og oprydning på virksomhederne i industrien. De får ved selvsyn et indtryk af arbejdsforholdene og de opgaver, man kan komme i kast med, hvis man fx vælger et job som håndværker, og i bedste fald vælger en del af de unge at tage en faglært uddannelse.

De unge kan allerede som 13-årige tjene lidt lommepenge ved at påtage sig lettere arbejde et par timer om ugen i industrien. Men det er selvfølgelig helt afgørende, at de opgaver, som de bliver sat til et helt ufarlige, og at der bliver holdt øje med, at de ikke begynder på noget, som de ikke kan overskue.

De unge skolepligtige mellem 13 og 17 år må som udgangspunkt ikke arbejde med maskiner og mekanisk værktøj. Deres typiske opgaver kan fx være:

  • Lettere rengøring
  • Lettere oprydning
  • Lettere montage
  • Lettere lagerarbejde

Hidtil har Arbejdstilsynet ikke accepteret, at de unge arbejder i lokaler, hvor der findes maskiner, uanset om de er i gang eller ej. Det er Dansk Metal i samarbejde med Dansk Industri, 3F, Elforbundet og NNF ved at få ændret. Når regelændringen går igennem, vil det betyde, at de unge godt må arbejde i de områder, hvor der er maskiner, når bare maskinerne er stoppet og låst af, og at automatiske anlæg stopper, hvis de unge kommer indenfor sikkerhedsafstanden. Desuden skal mekanisk håndværktøj være låst inde. Når reglerne er på plads, vil parterne i industrien (BFA-I.dk) udgive en vejledning om, hvordan virksomhederne kan sikre sig, at de har styr på unges arbejdsmiljøforhold og sikkerhed.

De unge på 16 år og derover, som ikke er omfattet af skolepligten, må gerne arbejde med nogle former for maskiner og værktøj, men det skal stadig foregå under forsvarlige forhold, og der skal holdes et vågent øje med dem.

Læs mere om reglerne om unges arbejde i Arbejdstilsynets vejledning

Kontakt

Jan Toft Rasmussen
Faglig sekretær

Telefon nr.: 23 29 69 47
E-mail: jatr@danskmetal.dk