Når der skal gøres rent på arbejdspladser, på maskiner eller producerede emner, som er støvet til fx efter slibning, skæring eller svejsning, eller som bare er beskidte, skal man undgå at sprede og hvirvle støvet op. Både af hensyn til sig selv og til de andre i arbejdsområdet. Der bliver ikke særligt rent ved bare at flytte støvet.

I skal derfor undgå rengøringsmetoder, der hvirvler støvet op, som fx at feje eller bruge trykluft. Brug i stedet støvsugning, spuling eller befugtning. Det giver som regel mindre støv. Hvis det ikke er muligt at bekæmpe støvet på den måde, så brug maske under rengøringen, og sørg for, at der ikke er andre i området, der udsættes for støv.

Pas på med trykluft
Når der bruges trykluft til at tørre bearbejdede emner for køle- og smøremidler, dannes der aerosoler, som indeholder olier, konserveringsmidler og andre tilsætningsstoffer. De væsketåger er så fine, at de indåndes af medarbejderen. Nogle af tilsætningsstofferne er allergifremkaldende og kan give astma. Derfor er trykluft ved drejemaskiner en rigtig dårlig løsning, med mindre man blæser emnerne af inde i kabinen med udsugningen tændt.

Ved eftersyn, vedligeholdelse og reparation af maskiner kan det også være nødvendigt at rengøre området, inden I går i gang. Fjern støv og snavs med støvsuger og brug en maske, hvis der hvirvles støv op.

Hvis der er meget støv på arbejdspladsen, kan det være et tegn på, at jeres procesudsugning ikke er effektiv nok. Det kan også være, at I bruger bearbejdningsmetoder, som giver alt for meget støv, eller at I ikke får flyttet støvende arbejde hen på de pladser, som faktisk er indrettet til støvende arbejde fx slibeområdet eller slibekabinen.

Læs mere om rengøring i Arbejdstilsynets vejledning


Kontakt

Jan Toft Rasmussen
Faglig sekretær

Telefon nr.: 23 29 69 47
E-mail: jatr@danskmetal.dk