Selvom det kan virke omstændeligt at bruge hjælpemidler viser det sig gang på gang, at der er god økonomi i at bruge hjælpemidler fx til håndtering af hjul. Det tager selvfølgelig nogle ekstra minutter at bruge hjælpemidlerne, men tiden er hurtigt hentet hjem igen på mindre sygefravær og ansatte, der er mindre trætte.

Indkøb af hjælpemidler kan være en stor udskrivning for virksomheden. Derfor er det ofte en fordel at prøve hjælpemidlerne, før man beslutter, hvilke hjælpemidler virksomheden skal købe.

Det er vigtigt at de ansatte bliver taget med på råd i valget og afprøvningen, så man kan finde den løsning, der også virker i det daglige arbejde.

Hjælpemidler, som I kan prøve i dæksæsonen

Dæksæsonen er ofte travl, og den kan byde på mange løft på et værksted. Derfor er det en god idé at se på, hvor man kan minimere løftene.

Hjælpemidler kunne fx være:

 • Hjulsækkevogn til transport af hjul fra opbevaringssted og til brugsstedet. 
 • Hjultrolley med løftefunktion, der kan løfte 4 hjul ad gangen og løfter hjulene op i en passende højde efterhånden som hjulene tages fra stakken. Trolleyen kan let trilles over et jævnt gulv.
 • Elektrisk hjulløfter, så hjulet kan løftes op til montering på bilen og mekanikeren kan montere hjulet oprejst og uden manuelle løft.
 • Hjulnøgle på batteri, så I slipper for trykluftsslanger på tværs af gulvet.

Sådan kan I komme i gang

 • Hvis I ønsker sammenligning af tid i forhold til sygefravær, skal I have et overblik over både sygefravær og tidsforbrug, før I går i gang med afprøvning af hjælpemidlerne. 
 • Undervejs i sæsonen er det en god ide løbende at følge op på, om hjælpemidlerne bliver brugt, og om der er noget, der skal tilpasses. 
 • Aftal på forhånd hvem der følger op og hvordan.
 • Kontakt jeres leverandør i maj-juni og aftal en lejeaftale på fx tre måneder. 
 • I afprøver hjælpemidlerne i det daglige arbejde.
 • Efter afprøvningen vil I være afklaret om hvilke og hvor mange hjælpemidler I har brug for hos jer.
 • Nu kan I med ro i maven bestille de rigtige ting til jeres arbejdsgange.

Når projektet er afsluttet, afregner I med leverandøren og får refunderet 80% fra Arbejdstilsynet. (De sidste 20 procent er momsen.)