​Der skal afholdes et reelt valg med afstemning, også selvom der kun er én kandidat. Reglerne for valg af AMR følger reglerne for valg af TR, og I skal derfor se i overenskomsten for det område, I arbejder på – også selvom I ikke har overenskomst på jeres arbejdsplads.

Overenskomsten siger, hvem der kan stille op som AMR, og hvordan valget skal afholdes. Ofte skal der være skriftlig afstemning, og man skal have flertallet af stemmerne for at blive valgt.

Selvom det kan virke omfattende at afholde valg med skriftlig afstemning, når der kun er én kandidat, så viser afstemningen også, at kollegaerne har taget stilling til valget, og AMR kan få en fornemmelse af opbakningen fra kollegaerne. Nogle gange kan valget også medvirke til, at der alligevel kommer en kandidat mere, og der så kan er der pludselig kampvalg. Så udover at overholde loven, så er der også andre fordele ved at afholde et reelt valg.

På arbejdspladser med 10 eller flere ansatte skal der oprettes en arbejdsmiljøorganisation, og de ansatte skal vælge en AMR. På byggepladser, hvor der er fem ansatte beskæftiget fra samme virksomhed i mere end 14 dage, skal der også vælges en AMR blandt de ansatte.

Det er de ansatte, der selv vælger, hvem der skal være AMR, og arbejdsgiveren må ikke blande sig i valget, men skal orienteres om hvem der er valgt.

Valg hvert andet år

Selvom der ikke er andre, der vil være AMR, siger loven, at der stadig skal afholdes valg til posten hvert andet år. Det er derfor ikke nok, du bliver valgt, og I så blot fortsætter på den afstemning fremover. 

Også her skal der afholdes et reelt valg med afstemning. Hvis I ønsker det, kan I og jeres arbejdsgiver aftale en længere valgperiode på op til 4 år. 

Beskyttelsen 

AMR er ligesom TR beskyttet mod afskedigelse og forringelse af sine arbejdsforhold. Før en evt. afskedigelse eller forringelse af arbejdsforhold kan træde i kraft, skal fagforeningen have lejlighed til at behandle sagen på vegne af AMR.  Også her gælder skal I se i overenskomsten, og det gælder, uanset om I har overenskomst på jeres arbejdsplads.

Så snart valget er meddelt til arbejdsgiveren, træder beskyttelsens i kraft, så sørg for at meddele resultatet af valget til arbejdsgiveren så snart I har resultatet. Orientér også Dansk Metal om valget, vi kan hjælpe dig hvis der opstår problemer.

Dans Metal skal have oplysninger om: 

  • ansættelsesdato i virksomheden 
  • valgdato 
  • antal stemmer for den nyvalgte 
  • antal stemmeberettigede 
  • virksomhedens navn og valgområde 
  • dit mobilnummer og din mailadresse.

Uddannelse og hjælp fra Dansk Metal

Kort tid efter Dansk Metal er orienteret om nyvalg af AMR, kontakter vi den nyvalgte for at hjælpe dem godt i gang med hvervet. AMR bliver også tilbudt at komme på Dansk Metals grundkurser på Metalskolen. Her bliver de nyvalgte klædt godt på til arbejdet og kan danne netværk med andre tillidsvalgte.

Hvis man ikke modtager løn fra sin arbejdsgiver under kurset, udbetaler Dansk Metal kursusgodtgørelse.

En nyvalgt AMR har pligt til at gennemføre tre dages lovpligtig arbejdsmiljøuddannelse. Hvert år herefter skal arbejdsgiveren tilbyde supplerende arbejdsmiljøuddannelse af 1 ½ dags varighed (det første år er det 2 dage). AMR har ikke pligt til at gennemføre den supplerendes uddannelse, men Dansk Metal opfordrer til at tage imod den supplerende uddannelse.

Det er arbejdsgiveren, der betaler alle udgifter og løn til den lovpligtige og den supplerende uddannelse.

Til sidst

Stil op til AMR! Det gavner dig og dine kollegaers arbejdsmiljø.

Deltag i Dansk Metals grunduddannelse og tag imod arbejdsgiverens tilbud om supplerende uddannelse.

Husk at afholde valg hvert andet år og orienter din arbejdsgiver og Dansk Metal, om hvem der blev valgt.

Brug din lokale Dansk Metalafdeling – vi står klar til at hjælpe dig.

Vil du vide mere?

I Dansk Metals pjece om valg til AMR kan du læse mere om at blive AMR og hvad opgaven går ud på:
https://www.danskmetal.dk/Arbejdsmiljoe/pjecer/Documents/Bliv%20AMR%20MJ-009.pdf 

I AMR startpakken har vi samlet brugbare værktøjer til dig der er ny AMR eller nysgerrig på opgaven:
https://www.danskmetal.dk/Arbejdsmiljoe/AMR-Startpakke/Sider/default.aspx 

Vi har to plakater til AMR. En hvis ikke I har en AMR og en hvor I kan skrive navn på den AMR I har.

Hvis I ikke har AMR:
https://www.danskmetal.dk/FindSvar/arbejdsmiljo/Sider/Hvad-kan-en-AMR-hjaelpe-med.aspx 

Hvis I har AMR:
https://www.danskmetal.dk/Udgivelser/Sider/AMR-hjaelp-navnefelt.aspx