Det kan fx være maskindele, som slår mod hinanden eller emner, der larmer, når de fx lander i en beholder. Det kan også være dele af maskiner og anlæg, som ikke er fastgjort og derfor larmer pga. vibrationerne fra maskinerne.

I nogle tilfælde vil det være muligt at indkredse de præcise steder i en maskine eller på et anlæg, hvor støjen opstår blot ved at gå maskinen grundigt igennem. Man kan for eksempel bruge en direkte visende støjmåler til at måle sig frem til, hvor støjen kommer fra. Det kan fx være en app til telefonen som ’Noise Exposure.’

Når du har kredset dig ind på kilden for støjen, så undersøg om det er muligt at fjerne eller mindske støjen. Det kan ske ved at ændre på indretningen af maskinen, sætte støjdæmpende materialer på de larmende maskindele eller fastgøre de dele, som giver støj, fordi de vibrerer.

En del støjkilder skyldes manglende vedligehold. Efterhånden som maskindele har været i drift i lang tid, vil der opstå slid fx af lejer, og det kan lægge til mængden af støj.

Praktiske råd om støjdæmpning

Indimellem er det helt lavpraktiske ændringer, der skal til for at fjerne eller mindske støjen. 

Her er en række eksempler, der kan hjælpe dig på vej.

• Sørg for, at håndtering af emner foregår så støjsvagt som muligt. Undgå at smide med emnerne. Brug evt. løfteborde, der reguleres til en passende højde. Når faldhøjden er mindre, er støjen også mindre. 

• Anvend støjdæmpende kasser til emner, fx kasser af fletværk eller kasser beklædt med gummi og vibrationsdæmpende materiale.

• Der er ofte kraftig støj ved kørsel med truck, hvor metal skramler i transportkasser af stål. Brug derfor støjdæmpede kasser. Et plant underlag og lavere fart sænker også støjen.

• Flyt kompressorer ud af arbejdsrum og pak dem gerne ind i et bulderhus.

• Støj fra håndværktøjer kan løses ved at udskifte dem. Fx med støjsvage værktøjer som fx slagnøgler, der kører med trinløs spænding i stedet for at spænde med slag.

• Udskift håndværktøj, der fungerer med trykluft, med hydraulik.


Du kan læse mere om støj og forebyggelse af støj i vejledningerne fra BFA Industri her. 

Hvis du har brug for paragrafferne om støj, kan du finde dem i Arbejdstilsynets bekendtgørelse om støj: Beskyttelse mod udsættelse for støj i forbindelse med arbejdet.


Kontakt

Jan Toft Rasmussen
Faglig sekretær

Telefon nr.: 23 29 69 47
E-mail: jatr@danskmetal.dk