Det er sund fornuft at tage arbejdsmiljørepræsentanterne med på råd, når virksomheden planlægger arbejde og produktion. Når medarbejdernes viden og erfaringer inddrages, forebygger det ikke kun arbejdsskader og nedslidning, men bidrager også til, at virksomheden finder effektive løsninger på det daglige bøvl, der opstår i de fleste virksomheder. Det kan fx være tegninger, der ikke passer, forsinkede materialer, tidsplaner, som spænder ben, værktøjer der ikke rigtigt dur til opgaven, fejlindkøb og dårlig indretning af værksteder.

Ofte giver det daglige bøvl både dårligt arbejdsmiljø, spilder medarbejdernes tid, går ud over kvaliteten eller resulterer i fejl. Så uanset hvad medarbejdernes forslag går ud på, så er det altid en rigtig god forretning at inddrage arbejdsmiljørepræsentanterne og deres kolleger i planlægningen.

Selvom inddragelse af medarbejderne er sund fornuft, så findes der også paragraffer om
det i arbejdsmiljølovens bekendtgørelse om arbejdets udførelse:

§ 6. Virksomhedens arbejdsmiljøorganisation skal deltage i planlægningen af arbejdet, jf.
§§ 4 og 5, samt i kontrollen af arbejdsmiljøet, jf. kapitel 5.

Hvis ledelsen ikke vil inddrage arbejdsmiljørepræsentanten i planlægningen, kan de få hjælp af Dansk Metal. De fleste af vores overenskomster indeholder bestemmelser om, hvordan uenigheder om arbejdsmiljø kan løses med hjælp fra organisationerne.

Læs mere om det i pjecen "Arbejdsmiljø - en faglig sag"

Kontakt

Jan Toft Rasmussen
Faglig sekretær

Telefon nr.: 23 29 69 47
E-mail: jatr@danskmetal.dk