34 % af arbejdsmiljørepræsentanterne (AMR) har for lidt tid til deres arbejdsmiljøsarbejde. Det viser en stor undersøgelse blandt flere end 7000 arbejdsmiljørepræsentanter fra de tidligere LO-forbund i Fagbevægelsens Hovedorganisation, herunder Dansk Metal.

Se undersøgelsen her

Manglende tid er samtidig det problem, som de fleste AMR peger på som det største. Det sker på trods af, at arbejdsmiljøloven tydeligt fastslår, at AMR skal have den nødvendige tid til arbejdsmiljøet – og at det skal foregå i arbejdstiden.

 

§ 30. Arbejdsgiveren skal sørge for, at arbejdsmiljørepræsentanter og arbejdsledere i arbejdsmiljøorganisationen får den tid til rådighed til at varetage deres pligter, der er rimelig i forhold til den pågældende virksomheds art og den sikkerheds- og sundhedsmæssige standard. - Bekendtgørelsen om samarbejde om sikkerhed og sundhed.

Fast tid til arbejdet
En del arbejdsmiljørepræsentanter efterlyser, at reglerne bør fastlægge et bestemt timeantal om ugen, fordi det kan være besværligt løbende at argumentere med ledelsen for at få den nødvendige tid. Men alene forskellene på virksomhedernes størrelse gør det umuligt at dække alles behov, og samtidig er arbejdsmiljøproblemerne på virksomhederne indenfor forskellige fag samtidig så forskellige, at det ikke er muligt at fastsætte et antal timer, som er tilstrækkeligt for alle.

På nogle virksomheder er der rigeligt at tage fat på, mens andre virksomheder er kommet langt med at få styr på arbejdsmiljøet. Dertil kommer, at der på nogle tidspunkter kan være behov for rigtigt mange timer til arbejdsmiljøarbejdet, fx i forbindelse med større forandringer, og på andre tidspunkter sker der ikke så meget, så der kan man nøjes med færre timer.

De enkelte virksomheder finder deres egne måder at fastsætte den rimelige tid til arbejdsmiljøarbejdet. Det kan være, at AMR:

  • er ansat på fuld tid til arbejdsmiljøarbejdet.
  • bare kan tage den tid, han eller hun har brug for
  • har en fast aftale med ledelsen om et fast antal timer om ugen
  • få fastlagt tid fra opgave til opgave.

Uanset hvilken model virksomhederne vælger, så er det arbejdsgiveren, der skal afholde udgifterne ved arbejdsmiljørepræsentantens hverv.

Når I ikke kan blive enige
Hvis I ikke kan blive enige om, hvor meget tid AMR skal have til arbejdsmiljøarbejdet, så er det en sag for Dansk Metal.  Det er nemlig ikke Arbejdstilsynets opgave at tage sig af den slags uenigheder. Det skal klares ved fagretlig behandling, og det sker ved at henvende sig til fagforeningen.


§30 stk. 4. Uoverensstemmelser herom afgøres ved fagretning behandling, jf. lov om Arbejdsretten og faglige voldgiftsretter. - Bekendtgørelsen om samarbejde om sikkerhed og sundhed.

Lav lokalaftale
Derfor ligger det også lige til højrebenet at få lavet en lokalaftale om arbejdsmiljøarbejdet. Der kan man både få fastlagt, hvor meget tid, man kan tage til arbejdsmiljøarbejdet, hvilken ret man har til at tage på kurser fx på Metalskolen, hvilke kontorfaciliteter man råder over, og hvordan AMR i praksis deltager i virksomhedens planlægning.

Læs mere om arbejdsmiljøarbejdet i Dansk Metals håndbog

Kontaktperson

Jan Toft Rasmussen
Faglig sekretær

Telefon nr.: 23 29 69 47
E-mail: jatr@danskmetal.dk