Målet er, at arbejde med det gode arbejdsmiljø i dagligdagen tæller mindst lige så meget som hensynet til produktivitet og kvalitet. På nogle virksomheder er ambitionen, at sikkerheden kommer først – de virksomheder kalder det typisk for ’safety first!’

Din virksomheds daglige drift er også et anliggende for dig som arbejdsmiljørepræsentant. Sammen med arbejdslederen skal I kontrollere, at arbejdsforholdene er sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarlige og forebygge sikkerheds- og arbejdsmiljøproblemer. I skal ikke vente på, at der opstår problemer eller ulykker.

Find en samarbejdsform, der virker for jer

Den daglige drift tilrettelægges typisk af arbejdslederne, men det kan også være en produktionschef eller arbejdsgiveren selv, der står for det. Arbejdsmiljøarbejdet handler altså her om at finde en samarbejdsform om den enkelte opgave, så den bliver udført forsvarligt. Løsningen kommer man frem til med den pågældende leder, arbejdsmiljørepræsentanten og de kollegaer, som skal udføre arbejdet.

En del arbejdsledere har meget svært ved at uddelegere ansvar og opgaver blandt de medarbejdere, som de er ledere for. Det kan fx skyldes, at kulturen i virksomheden signalerer, at lederne selv skal have styr på alt, samt at deres evner som ledere bliver vurderet på deres detaljekendskab. 

På den slags virksomheder kan tavlemøder i de enkelte afdelinger være en udmærket måde at løsne op for det og underbygge en kultur, hvor alle tager ansvar og hjælper hinanden. Tavlemøderne er en del af LEAN-metodikken, der kan gøre indtryk på ledelsen. Samtidig er det en god måde at arbejde systematisk med at forbedre arbejdsmiljøet og inddrage arbejdsmiljøet i den daglige drift, hvilket i sig selv også gør det sjovere at gå på arbejde.


Arbejd systematisk – så bliver det lettere og lettere

En del virksomheder har sat arbejdsmiljøarbejdet i system, så gentagne, ens opgaver bliver udført efter faste retningslinjer, som også kan omfatte tjeklister, og nye opgaver vurderes fra gang til gang fx med en såkaldt Sikker Job Analyse. 

Det betyder, at hver ny opgave bliver vurderet systematisk efter et spørgeskema inden opgaven bliver sat i gang. På den måde sikrer man, at der er taget højde for de sikkerheds- og arbejdsmiljøproblemer, der kan opstå undervejs. En systematisk tilgang sikrer, at man ikke skal begynde forfra ved hver opgave, men bygger videre på de vurderinger og erfaringer, man allerede har gjort sig.

Efterhånden som der bliver oparbejdet erfaringer med at vurdere arbejdsmiljøforholdene ved opgaverne vil arbejdslederne og de medarbejdere, der skal udføre den enkelte opgave, selv være i stand til at sikre, at der bliver taget de nødvendige forebyggende tiltag. Arbejdsmiljøet bliver en del af den daglige rutine, og ligesom man bruger de rigtige værktøjer og materialer til opgaverne, sikrer man sig også, at man fx har det rigtige sikkerhedsudstyr og hjælpemidler til rådighed.


Gør forskel og vær effektiv

Det er ikke sikkert, at inddragelsen af arbejdsmiljøet i den daglige drift, skal ske på samme måde overalt i virksomheden. Det vigtigste er, at der er tid og ressourcer til at lave vurderingerne og sikre sig, at de effektive sikkerhedsforanstaltninger bliver brugt uanset hvor i virksomheden de enkelte opgaver bliver udført. 

Derfor er der også fordele ved at arbejdsmiljøorganisationen indimellem gør status over, hvordan det fungerer i de enkelte afdelinger eller funktioner i virksomheden. Opmærksomheden fra ledelsen holder fokus på gulvet og åbner også op for, at de enkelte afdelinger eller funktioner i virksomheden kan lære af hinanden - og på den måde arbejde effektivt.

Hvis arbejdsmiljøorganisationen rådgiver arbejdsgiveren om, hvordan arbejdsmiljø kan inddrages i den daglige drift og arbejdsgiveren ikke følger rådene, har arbejdsmiljøorganisationen ret til en begrundelse indenfor tre uger.

Hvor står det? Bekendtgørelsen om Samarbejde om sikkerhed og sundhed § 17, 18 og 19.

Læs mere om Arbejdssikkerhedsanalyse. 

Læs mere om tavlemøder.