Planlægning er en glimrende anledning til at tale om arbejdsmiljø. Her kan erfaring fra gulvet give gennemtænkte løsninger, så man undgår problemer senere i processen, der kunne være forebygget. Det er typisk både lettest og billigst på den måde.

Virksomhedens planlægning sker typisk hos ledelsen, og desværre er der stadig mange virksomheder der ikke inddrager arbejdsmiljøorganisationen eller arbejdsmiljørepræsentanterne i den opgave. På de virksomheder, hvor der ikke skal oprettes arbejdsmiljøorganisation, er det de ansatte der skal deltage i planlægningen.

Arbejdsmiljøorganisationen skal deltage i planlægningen af produktionen og af arbejdet. I praksis betyder det, at man skal sørge for, at de nye arbejdsmiljøforhold mindst lever op til kravene i arbejdsmiljøloven. Det står i Bekendtgørelse om arbejdets udførelse § 4, 5 og 6.

Det gælder især ved:

  • Ændringer af arbejdspladser
  • Ændringer af arbejdsprocesser og metoder
  • Indførelse af ny teknologi
  • Anskaffelse af tekniske hjælpemidler
  • Anskaffelse af personlige værnemidler
  • Anskaffelse af stoffer og materialer

Sådan får du indflydelse på planlægningen – skridt for skridt

Et første skridt kan være at finde ud af, hvem I virksomhedens ledelse der står for planlægningen af de forskellige opgaver. 

Det vil naturligt nok være fordelt på forskellige ledere og administrativt personale, medmindre man arbejder på en mindre virksomhed, hvor opgaverne er samlet på få personer. Det kan også være, at det endda er arbejdsgiveren selv, måske i samarbejde med en eller flere arbejdsledere.

Et næste skridt er at få de pågældende repræsentanter fra ledelsen til at præsentere aktuelle planer om ændringer på deres områder overfor arbejdsmiljøorganisationen. Fokus skal være på de muligheder og udfordringer, som de påtænkte ændringer kan få for virksomhedens arbejdsmiljø. 

På mindre virksomheder vil en anden mulighed være at arbejdsmiljørepræsentanten får et møde med den pågældende repræsentant fra virksomhedens ledelse. Det kan meget vel være arbejdsgiveren selv.

Ændringer er lig med muligheder
For hver af de planlagte ændringer må arbejdsmiljøorganisationen undersøge, hvordan de kan gennemføres så arbejdsmiljøet bliver sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt. Samt om ændringerne giver mulighed for at skabe yderligere forbedringer i det arbejdsmiljø, der eksisterer i dag. 

Her vil det være oplagt at trække på den viden og erfaring, der er samlet i vejledningerne fra Branchefællesskaberne om Arbejdsmiljø og fra Arbejdstilsynet.

Et sidste og vigtigt skridt er at aftale, hvordan arbejdsmiljøorganisationen fremover vil blive inddraget i planlægningen af arbejdet og produktionen. Hvis arbejdsmiljøorganisationen først bliver inddraget sent i planlægningen, så kan det næsten kun gå galt og skabe unødige konflikter.

Derfor er det en grundlæggende opgave at få et praktisk og tillidsfuldt samarbejde med den enkelte repræsentant fra ledelsen. Et samarbejde, der også fungerer i en travl hverdag.