En af arbejdsmiljøorganisationens opgaver er at rådgive arbejdsgiveren om, hvordan arbejdsmiljøet bliver tænkt ind i virksomhedens strategiske ledelse. Det lyder måske lidt langhåret, men det betyder faktisk bare, at der er brug for at tænke arbejdsmiljøet ind i den retning, som virksomheden skal bevæge sig i på længere sigt.

Helt kort, så er en strategi virksomhedens overordnede planer for, hvordan den vil nå sine langsigtede mål. Derfor er det første spørgsmål, hvilke langsigtede mål, virksomheden har.

Eksempler på strategiske udviklinger kan være, hvis virksomheden skal: 

- oprette en ny produktionslinje 

- gøre yderligere brug af automatisering for at sænke produktionsprisen, 

- eller - meget nærliggende – at virksomheden skal sikre sig, at den også har uddannede medarbejdere til at løse opgaverne om fem og ti år, hvor Danmark står til at mangle op imod 100.000 faglærte.

Eksempler

Her kunne målrettet arbejde med arbejdsmiljøet, der understøttede strategien se ud på følgende måder:

- Sørge for, at nye løsninger ikke betyder, at der skal anvendes skadelige kemikalier

- Sørge for, at de enkelte arbejdssteder er indrette ergonomisk, samt at minimere arbejde i nedslidende stillinger

- Sørge for, at arbejdet bliver så skånsomt som muligt, så fx seniorer kan se sig selv arbejde i flere år.


Idéen er altså, at arbejdsmiljørepræsentanterne bliver en aktiv medspiller, der ikke alene kan arbejde for medarbejdernes sikkerhed, men også kan kaste lys over udfordringer i produktionen – før problemerne dukker op og skal løses alligevel.


Sådan kan du komme i gang

Det er ikke på alle virksomheder der findes en tydelig strategi, og det er langt fra alle virksomheder, som informerer eller inddrager arbejdsmiljøorganisationen i virksomhedens strategiske overvejelser.


Et første skridt kan være at finde ud af, hvem I virksomhedens ledelse der fastsætter virksomhedens strategi. På nogle virksomheder vil tillidsrepræsentanten eller fællestillidsrepræsentanten kunne hjælpe med at afklare det spørgsmål. Det kan også være at nogle af de strategiske overvejelser fremgår af virksomhedens interne information eller af deres hjemmeside.

Et næste skridt kunne være, at få repræsentanten fra ledelsen til at præsentere strategien for arbejdsmiljøorganisationen. Meget gerne med fokus på de muligheder og udfordringer, som strategien kan medføre for virksomhedens arbejdsmiljø. På mindre virksomheder vil en anden mulighed være at arbejdsmiljørepræsentanten får et møde med en repræsentant fra virksomhedens ledelse. Det kan meget vel være arbejdsgiveren selv.


Her er de ting, du skal lytte efter

For at vurdere, hvor I kan bidrage som arbejdsmiljøorganisation, så er det nødvendigt at dykke ned i de konkrete ændringer af produktionen og af arbejdet, som strategien vil medføre.

Hvad vil det betyde for det daglige arbejde og de rammer, arbejdet foregår i.

Vil der fx være tale om nye maskiner, arbejdsgange eller andre omstruktureringer? Og har man allerede tænk arbejdsmiljøet ind? Vil ændringerne give mulighed for at skaffe sig af med nogle af virksomhedens kendte arbejdsmiljøproblemer?

Formålet med at få del i de informationer er at rådgive virksomhedens ledelse om, hvordan arbejdsmiljø kan integreres i virksomhedens strategiske ledelse. 

Det sidste skridt kunne derfor være, at arbejdsmiljøorganisationen dels giver anbefalinger til, hvordan strategien kan gennemføres, så det også giver mulighed for at skabe bedre arbejdsmiljø og dels giver anbefalinger til, hvordan samarbejdet med arbejdsmiljøorganisationen om virksomhedens strategi kan organiseres fremover.

Hvis arbejdsmiljøorganisationen rådgiver arbejdsgiveren om, hvordan opgaverne kan løses og arbejdsgiveren ikke følger rådene, har arbejdsmiljøorganisationen ret til en begrundelse indenfor tre uger. Det står i Bekendtgørelsen om samarbejde om sikkerhed og sundhed § 17.