Udover krænkeren spiller både ledelsens, kollegaernes og de tillidsvalgtes optræden en stor rolle for belastningen og konsekvenserne på den lange bane.

Medløberi eller stiltiende accept er begge forværrende faktorer, der kan øge den krænkedes oplevelse af social isolation, selvbebrejdelser mm. Indirekte gør det krænkelsen større og betyder, at det bliver endnu sværere for den krænkede at sige fra. Omvendt kan en tidlig indblanding fra vidner eller vidende stoppe belastningen. Oplevelsen af opbakning vil give den krænkede flere ressourcer til selv sige fra overfor uønsket seksuel opmærksomhed m.m.

Det betyder, at du som tillidsvalgt har tre hovedopgaver.

  • Du skal aktivere ledelsen
  • Du er rollemodel, og er med til at sørge for, at kollegerne taler ordentligt sammen og skaber en kultur, hvor man som kollega trækker i bremsen, når en joke er på vej over stregen. 
  • Du er ofte den første, en krænket vil betro sig til.

Fælles indsats

Det betyder ikke, at du har ikke opgaven alene. Vi har alle et ansvar for ikke at bagatellisere problemer og oplevede krænkelser på baggrund af egne grænser eller personlige relationer. Både som leder, tillidsvalgt og kollega kan det godt være en svær opgave, og så meget desto vigtigere er det, at have en plan eller procedure for hvordan oplevede krænkelser håndteres. 

Først og fremmest selvfølgelig for at sikre den krænkede mod yderligere skadelig påvirkning, men også for at øge chancen for, at der et godt kollegaskab eller hvor begge parter kan komme videre fra hændelsen.

Nyttige links

Guide til samtale om seksuel chikane for dig som tillidsvalgt