Arbejdsmiljørepræsentanten skal fx have tid til at sætte sig ind i nye regler, løbe APV’en igennem, tjekke referatet fra sidste møde, forberede sig på næste møde i arbejdsmiljøudvalget, finde gode løsninger på leverandørernes hjemmeside, snakke uforstyrret med kolleger, som bokser med et arbejdsmiljøproblem eller som har en idé til en smart løsning.

En uforstyrret kontorplads, med pc og adgang til internettet, et par skabe og reoler til vejledninger og opslagsbøger, hører til rimelige vilkår for en arbejdsmiljørepræsentant. Det svarer nogenlunde til de vilkår, som overenskomsterne giver tillidsrepræsentanterne.

Det er arbejdsgiveren, som skal sørge for, at der stilles de nødvendige midler til rådighed. Men det er op til forhandling med ledelsen om, hvordan det skal se ud i praksis på den enkelte virksomhed.

§ 30 Stk. 3. Arbejdsgiveren skal sørge for, at der stilles de nødvendige midler til rådighed for samarbejdet om sikkerhed og sundhed, og afholder herunder udgifterne ved arbejdsmiljørepræsentantens hverv og godtgør tab af indtægt, udgifter og indtægtstab i forbindelse med nødvendig deltagelse i uddannelse, jf. §§ 34 og 36.

 
Hvis man ikke kan blive enige om, hvilke midler arbejdsmiljørepræsentanten skal have stillet til rådighed på den enkelte virksomhed, er det en sag for fagforeningen. Det afklares ikke af Arbejdstilsynet men gennem fagretlig behandling.

Stk. 4. Uoverensstemmelser herom afgøres ved fagretlig behandling, jf. lov om Arbejdsretten og faglige voldgiftsretter.

 Inden I kommer så langt, er det et forsøg værd at forsøge at få en lokalaftale om rammerne for arbejdsmiljørepræsentantens hverv.

Kontaktperson

Jan Toft Rasmussen
Faglig sekretær

Telefon nr.: 23 29 69 47
E-mail: jatr@danskmetal.dk