Hvis støj er et problem hos jer, skal det fremgå af arbejdspladsvurderingen (APV), og der skal laves en handlingsplan for løsning. Det første skridt er en kortlægning: I hvilke afdelinger og/eller ved hvilke maskiner og arbejdsopgaver er problemet størst? Og hvor mange dB(A) taler vi om?

En enkel metode er at hente appen ”Noise Exposure” fra det svenske arbejdstilsyn og gå en tur rundt i virksomheden. Appen er gratis og kan give et fingerpeg om støjniveauet. 

Husk altid at spørge kollegerne, om de oplever det samme, som I oplever på jeres rundtur.  

Er der behov for mere præcise målinger, kan disse foretages evt. med hjælp fra en arbejdsmiljørådgiver som Avidenz. Målinger kan både laves for fx enkelte maskiner og for enkelte personers samlede støjbelastning over en dag.

Når kortlægningen er på plads, skal der laves en plan for opfølgningen. Ofte vil I stå i den situation, at alt ikke kan løses på en gang. 

I så fald kan arbejdsmiljøorganisationen vælge mellem forskellige tilgange eller strategier fx: 

1. At dæmpe den støj, det er let at gå til. 

2. At dæmpe de mest støjplagede arbejdspladser først.  

3. At dæmpe al støj over 80 dB så effektivt som muligt. 

4. At sikre det gode støjmiljø på sigt gennem støjsvagt indkøb. 


Du kan læse mere om støj og forebyggelse af støj i vejledningerne fra BFA Industri her.

Hvis du har brug for paragrafferne om støj, kan du finde dem i Arbejdstilsynets bekendtgørelse om støj: Beskyttelse mod udsættelse for støj i forbindelse med arbejdet.

Kontakt

Jan Toft Rasmussen
Faglig sekretær

Telefon nr.: 23 29 69 47
E-mail: jatr@danskmetal.dk