Det er ikke altid muligt at dæmpe støjen på maskiner og anlæg tilstrækkeligt gennem vedligehold eller ved at ændre konstruktionen på maskinen. I de tilfælde kan det være en mulighed at bygge et såkaldt bulderhus rundt om den larmende maskine, så støjen er indkapslet.

Et bulderhus er i reglen beklædt indvendigt med lyddæmpende materialer. Bulderhusene vil ofte være konstrueret, så de er tæt på maskinen, uden huller og spalter og ved brug af lydsluser, hvis maskinen kræver betjening under drift. 

Støjskærme i lydabsorberende materialer omkring de støjende arbejdsprocesser kan også være en mulighed. På den måde mindsker man spredningen af støjen til omgivelserne. Hvis støjskærmene slutter tæt til gulv og vægge, så får støjdæmpningen større effekt.

Støj bliver kastet tilbage fra hårde overflader som fx vægge og lofter, og det øger også støjniveauet. Hvis man i stedet opsætter lydabsorberende materiale i loftet og på vægge omkring maskinen, vil støjbelastningen blive mindre. 

Det hjælper ikke så meget de medarbejdere, som befinder sig tæt på de støjende arbejdsprocesser, men mindsker støjens spredning til andre i området.

Du kan læse mere om støj og forebyggelse af støj i vejledningerne fra BFA Industri her 

Hvis du har brug for paragrafferne om støj, kan du finde dem i Arbejdstilsynets bekendtgørelse om støj: Beskyttelse mod udsættelse for støj i forbindelse med arbejdet.


Kontakt

Jan Toft Rasmussen
Faglig sekretær

Telefon nr.: 23 29 69 47
E-mail: jatr@danskmetal.dk