​Når en kvinde på din arbejdsplads bliver gravid, så giver det anledning til at besøge APV’en, så arbejdsmiljøet bliver tilpasset det lille, kommende menneske, der har andre behov – og krav på at blive skærmet – end den mor, der bærer fostret.

Et foster er meget følsomt over for en række påvirkninger i arbejdsmiljøet. Det gælder fx kræftfremkaldende stoffer.  Selvom man følger arbejdsmiljøreglerne for svejsearbejde, kan der stadig være en særlig risiko for at det kommende barn kan tage skade. Gravide bør derfor undgå svejsearbejde, samt arbejde med metalbearbejdning, hvor der udvikles røg. Det gælder også ophold og arbejde i de rum hvor der udføres svejsearbejde.

Det er ikke kun svejsning og kemiske stoffer og processer, hvor der skal være ekstra opmærksomhed under graviditeten.

Her er fem områder, der kan påvirke et foster negativt:

 • Ekstrem stress 
 • Tunge løft 
 • Støj 
 • Gående og stående arbejde 
 • Stråling

Det kan lyde besværligt at have gravide på arbejdspladsen, men det behøver det ikke at være. Med planlægning kommer I langt på din virksomhed. Når man tilrettelægger arbejdet, så betyder det ofte, at den gravide kan fortsætte arbejdet under graviditeten. 

Arbejdspladsvurderingen skal indeholde en vurdering af de påvirkninger gravide eller ammende kan blive udsat for i arbejdsmiljøet. Selvom det krav først gælder, når arbejdsgiveren bliver oplyst om at en medarbejder er gravid, så anbefaler både Arbejdstilsynet og Dansk Metal, at arbejdsmiljøorganisationen implementerer det i arbejdspladsvurderingen på forhånd. På den måde ligger den del klar, hvis en ansat bliver gravid.

Oplysningerne i arbejdspladsvurderingen kan I også bruge til at udarbejde en politik om gravide og ammende for jeres virksomhed. 

Arbejdsmiljøorganisationen eller arbejdsmiljørepræsentanten skal inddrages i arbejdet med at udarbejde både politik og arbejdspladsvurdering. Når I har det på plads på forhånd, giver det tryghed for medarbejderne og I skal ikke først til at se på det når der er en kollega der bliver gravid.

I dansk Metal har vi en pjece I kan bruge i arbejdet. Tag den med til din arbejdsgiver og hvis du har en gravid kollega. 

Hent pjecen her.

10 gode råd til den tillidsvalgte om graviditet:

 • Når du hører om en kollega der er gravid, så fortæl hende om der er ting i jeres arbejdsmiljø, der skal være opmærksomhed på.
 • Fortæl din gravide kollega, at hun bør sige det til jeres arbejdsgiver, så snart hun ved hun er gravid. Eller forsøger at blive det.
 • Vær opmærksom på, hvad der er af forureningskilder på jeres arbejde og om der er rum på arbejdspladsen, hvor der kan være risiko for forurening som er skadeligt for den gravide 
 • Fortæl de mandlige kollegaer, at de også skal passe på svejserøgen. Røgen kan påvirke deres fertilitet negativt.
 • Gravide skal undgå at løfte eller bære unødigt i hele graviditeten. Fra 6. måned helt undgå løft over 5-6 kg
 • Ekstrem stress er lige så skadelig som rygning og alkohol
 • I ammeperioden skal man også være opmærksom på kemiske stoffer
 • Planlæg sammen med arbejdsgiveren, hvilke opgaver den gravide kan løse
 • Fortæl den gravide, at hun kan blive henvist til eksperter fra arbejdsmedicinsk klinik hos sin læge eller i den lokale Metalafdeling. 
 • Brug din Metalafdeling, vi kan vejlede om arbejdsmiljø og rettigheder