Men der er mange arbejdsprocesser og materialer, der støver - uanset om man arbejder i industrien, autobranchen eller inden for it.

I metalindustrien bruger man fx mange steder råmaterialer som ler, kulmel og sand, som udover at støve i sig selv, også kan indeholde kvarts, som er kræftfremkaldende. Metalstøv indeholder ofte rester fra de materialer, der er anvendt til legering og overfladebehandling, fx bly, zinkchromat og isocyanat. Alt sammen stoffer, som kan ødelægge lungerne.

På byggepladser kan der fx forekomme støv fra mineraluld og asbest ved renovering af kedler, beholdere og rør. Og ved reparation og vedligeholdelse af ventilationssystemer kan der opstå store mængder støv, som kan give alvorlige allergiske luftvejsproblemer.

I It-branchen er det især støv fra papir, kontormaskiner og husstøv, der giver gener, hvis rengøringen og udsugningen ikke er effektiv.

Eksempler på lungesygdomme
En lang række sygdomme, allergier og gener skyldes støv.

 • Støvlunge (pneumokoniose). Det kan være
  a. silikose, som skyldes kvartsstøv fra arbejdet med sandblæsning, jernstøbning og stenhugning.
  b. asbestose, som skyldes, at man har været udsat for asbest ved arbejde med isoleringsmaterialer.
  c. siderose, som skyldes jernstøv.
  d. aluminose fra aluminium.
 • Kronisk bronkitis, fx efter mange års arbejde med nikkel, kobolt og forbindelser heraf. Desuden kan udsættelse for uspecifikt støv, herunder støv fra isoleringsmaterialer, korn og foderstoffer og fra flammehøvling udløse kronisk bronkitis.
 • Astma fx ved indånding af olie tåger fra køle- og smøremidler der er tilsat konserveringsmidler som indeholder formaldehyd som bl.a. giver allergi.
 • Lungekræft efter udsættelse for svejserøg, nikkel, kobolt, chromat eller asbest.
 • Lungehindekræft efter selv kortvarig udsættelse for asbest fx ved renovering af gammel isolering af rør og kedler.
 • Lungeødem (væske i lungerne) ved indånding af nitrøse gasser.

Kontakt

Jan Toft Rasmussen
Faglig sekretær

Telefon nr.: 23 29 69 47
E-mail: jatr@danskmetal.dk