God forebyggelse af høreskader betyder, at man gør en indsats for at nedbringe eller fjerne støjen ved kilden, før man gør brug af høreværn. 

Kan støjen ikke fjernes eller reduceres tilstrækkeligt, skal I have høreværn stillet til rådighed ved støjbelastninger på 80 dB. Ved 85 dB SKAL de i brug under arbejdet. 

Kolleger, der allerede har en hørenedsættelse, skal også bruge høreværn, da de ellers risikerer at forværre den. 

Sådan vælger du høreværn

Det er vigtigt at vælge det rigtige høreværn. 

Det skal fremgå på enten emballagen eller selve høreværnet, hvor meget høreværnet dæmper. 

Propper (skumfidus eller juletræ) vil typisk dæmpe 10-20 dB, hvorimod kopper, der dækker hele øret, dæmper 20-30 dB. Vær opmærksom på, at den oplyste dæmpning er målt under optimale forhold, og at I ikke kan regne med samme dæmpning i hverdagen.

Vær opmærksom på, at mange høreværn ikke bare dæmper støjen, men også begrænser muligheden for at høre fx tale. Hvis det i forbindelse med arbejdet er nødvendigt at kunne kommunikere, bør I vælge høreværn, der dæmper støjen, men lader almindelig tale passere. Det øger også sandsynligheden for, at I får dem brugt.

Formstøbte høreværn er lettere at sætte på plads i øret, er mere behagelige og dæmper 15-20 dB. Høreværn med bluetooth er fristende, fordi man kan høre musik under arbejdet. Bare husk at musikken ikke pludselig bliver så høj, at man får høreskade af den i stedet for den støj, man prøver at dæmpe.

Tag hensyn til kolleger

Mange falder i, når de skal lave kortvarigt arbejde med værktøj, der støjer. Her skal man være særligt opmærksom på kolleger i nærheden. De bliver også udsat for støjen. 

Det betyder, at støjende arbejde skal foregå væk fra øvrige kollegaer eller med støjdæmpende afskærmning. På den måde er det kun den person, der arbejder med støjende værktøj, der bliver udsat for støjen, og han eller hun skal naturligvis bære høreværn.

Du kan læse mere om støj og forebyggelse af støj i vejledningerne fra BFA Industri her. 

Hvis du har brug for paragrafferne om støj, kan du finde dem i Arbejdstilsynets bekendtgørelse om støj: Beskyttelse mod udsættelse for støj i forbindelse med arbejdet.


Kontakt

Jan Toft Rasmussen
Faglig sekretær

Telefon nr.: 23 29 69 47
E-mail: jatr@danskmetal.dk
Reglerne for høreværn

  • Høreværn:
  • Er personlige
  • Skal passe til brugeren og ikke være generende
  • Skal være rene og ikke være defekte eller slidte
  • Skal være CE-mærkede og dæmpe tilstrækkeligt i forhold til den støj, de skal beskytte imod