Selvom de fleste medlemmer af Dansk Metal kun arbejder 5 dage om ugen og har fri i weekenden, så er der alligevel en del medlemmer, som holder hjulene i gang, når vi andre har fri. Det gælder fx nogle af dem, der har rådighedsvagt, arbejder i holddrift eller bare i brancher, hvor der er kontinuerlig drift eller service, fx på Nordsøen.

Men de har også krav på at have fri. Hovedreglen er, at du skal have et fridøgn inden for hver periode på syv døgn. Det betyder, at du højst kan arbejde seks dage i træk, inden du skal have et fridøgn. Fridøgnet er 24 timer og skal lægges i forlængelse af den daglige hvileperiode som normalt er 11 timers sammenhængende hvile. Du skal altså have mindst 35 timers sammenhængende fri hver 7 dag.

Reglen er, at fridøgnet fortrinsvist skal ligge på en søndag og helst så at alle, der er ansat i virksomheden, holder fri samtidigt. Men der er en håndfuld muligheder for at udskyde det ugentlige fridøgn. Der kan opstå såkaldte force majeure situationer, som gør det nødvendigt. Der kan også være særlige opgaver, som man nødvendigvis skal blive færdige med (de er opremset i bilaget til bekendtgørelsen om hviletid og fridøgn), og endelig giver en lang række overenskomster mulighed for lokalt at aftale at udskyde fridøgnet, typisk et døgn.

For medlemmer som er på rådighedsvagt, gælder den særlige regel, at der ikke kan planlægges rådighedsvagt på et fridøgn, uanset om man kaldes ud eller ej. Man kan altså højst have planlagt rådighedsvagt i 6 dage, mindre man har udskudt fridøgnet efter en af de gældende regler eller aftaler.

På langt de fleste arbejdspladser, hvor der fx arbejdes med rådighedsvagt, tilkaldevagt eller serviceaftaler, og hvor der kan opstå særlige arbejdstider og lange vagter, er der indgået lokalaftaler om, hvordan det skal foregå og hvad betalingen er. Lokalaftalerne skal stadig overholde de almindelige regler, og derfor kan det godt svare sig at kaste et blik i de aftaler om arbejdstider og vagter som gælder på den enkelte arbejdsplads.

Få styr på reglerne om hivletid og fridøgn i pjecen Hviletids- og fridøgnsregler og på Dansk Metals hjemmeside om arbejdsmiljø. Den finder du på danskmetal.dk/arbejdsmiljø