En del virksomheder opretter egentlige arbejdsgrupper eller projektgrupper, når det handler om planlægningen af større indkøb eller forandringer. Fx hvis virksomheden skal indrette en ny produktionshal, flytte rundt på maskiner og arbejdspladser, anskaffe nye servicebiler eller indrette nye kontorer til it-afdelingen.

Arbejdsgrupperne bør sammensættes af både de medarbejdere i administrationen eller i udviklingsafdelingen, som i praksis planlægger indkøbet eller forandringen, og af de medarbejdere, som udfører det arbejde, som skal forandres.

Arbejdsmiljøgruppen i afdelingen skal også deltage i arbejdsgruppen. Det er deres opgave at sikre, at de løsninger, der vælges, også giver et bedre arbejdsmiljø. Det handler ikke bare om at undgå at skabe nye arbejdsmiljøproblemer, men også at have øje for, om nogle af de eksisterende arbejdsmiljøproblemer kan løses, når der nu laves om eller indkøbes nye maskiner.

Selvom arbejdsgiveren selv skal tage initiativ til at arbejdet planlægges, så det er sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt, så er det færreste arbejdsgivere, især på lidt større virksomheder, der faktisk ved, hvordan arbejdet foregår, og det gør det svært at holde øje med at arbejdsmiljøet er i orden, når der laves om eller indkøbes nyt. 

Det er der taget højde for i arbejdsmiljølovens bekendtgørelse om samarbejde om sikkerhed og sundhed, som fastlægger arbejdsmiljørepræsentantens og arbejdsmiljøorganisationens
opgaver:

§ 17. De strategiske, dvs. overordnede opgaver varetages af arbejdsmiljøudvalget, jf. dog § 11. Stk. 2. Opgaverne består i at:

6. Rådgive arbejdsgiveren om løsning af sikkerheds- og sundhedsmæssige spørgsmål
og om, hvordan arbejdsmiljø integreres i virksomhedens strategiske ledelse og
daglige drift.

Læs mere om hvordan medarbejdere kan inddrages i planlægningen af større
forandringer i vejledningen “Automation og bedre arbejdsmiljø”.

Kontakt

Jan Toft Rasmussen
Faglig sekretær

Telefon nr.: 23 29 69 47
E-mail: jatr@danskmetal.dk