Det drejer sig om tilskud til:

• Rådgivning fra autoriserede arbejdsmiljørådgivere

• Sundhedsfremme via fysisk træning i arbejdstiden

• Leje og afprøvning af tekniske hjælpemidler, som kan forbedre det ergonomiske arbejdsmiljø

Der er afsat 100 mio. kr. om året over de næste tre år, og det er Arbejdstilsynet, der behandler ansøgningerne. 

Sådan fungerer ordningen

• Virksomhederne kan få tilskud til 80 procent af de afholdte tilskudsberettigede udgifter. 

• Dog maksimalt 500.000 kroner per projekt. 

• Der bliver åbnet for ansøgninger sidst i marts. 

Eksempler på tilskud

Man vil kunne søge om støtte til autoriseret arbejdsmiljørådgivning, hvor rådgivningen bliver tilpasset den enkelte virksomheds behov, og fx til at få kortlagt behov i forhold til at forbedre det fysiske og psykiske arbejdsmiljø.

Støttemidlerne kan også komme i spil til fysisk træning på arbejdet og til at leje og afprøve tekniske hjælpemidler, der kan forbedre det ergonomiske arbejdsmiljø, fx til at lette de tunge løft, samt reducere risici for arbejdsulykker.

Pengene uddeles efter et først-til-mølle-princip, og virksomhederne vil kunne få tilskud til konsulentbistand til både at udfylde ansøgningsskemaet og til at aflevere en rapport om projekterne bagefter. 

Skræddersyet katalog på vej

Dansk Metal vil i samarbejde med den autoriserede arbejdsmiljørådgiver Avidenz.dk, som forbundet driver i samarbejde med TEKNIQ-Arbejdsgiverne, udbyde et katalog af projekter, der er skræddersyet til mindre virksomheder indenfor industri og håndværk. 

Projekterne kan I bruge til at søge om tilskud i samarbejde med Avidenz. Læs mere om Avidenz.dk

Kontakt

Jan Toft Rasmussen
Faglig sekretær

Telefon nr.: 23 29 69 47
E-mail: jatr@danskmetal.dk