​Der er pres på arbejdstiden blandt medlemmerne af Dansk Metal. Især kan der opstår problmemer på virksomheder, der tilbyder deres kunder serviceaftaler, hvor der rykkes ud 24/7. Det kan nemlig betyde, at medarbejdere, som har tilkaldevalgt, ikke får den nødvendige hvile mellem de enkelte opgaver. 

Hvis man fx har almindelig arbejdsdag fra kl. 7.00 til 15.00 og har tilkaldevagt resten af
døgnet i en uge, vil man typisk ikke kunne kaldes ud mellem kl. 20.00 og 02.00 uden at det
går ud over hviletiden og brud på den  11-timers reglen.  

Nedsat hviletid i særlige tilfælde
Hviletiden kan dog nedsættes til 8 timer, hvis man fx udfører en opgave, som har en vis grad af samfundsnytte.Der findes en oversigt over de særlige opgaver i bekendtgørelsen om hviletid og fridøgn.

Nyt værktøj til beregning af hviletid
Nu har Dansk Metal udviklet en digital beregner som medlemmerne kan bruge til at tjekke
om de faktisk får den nødvendige hvile og overholder arbejdsmiljølovens regler.
Beregneren ligger frit tilgængelig på Metals hjemmeside, og kan sagtens bruges på
mobiltelefonen. Her finder du også spørgsmål og svar på en lang række spørgsmål om
hviletid og fridøgn, og du finder Dansk Metals grundige vejledning om hviletid og fridøgn.

Tjek din hviletid her