Job tilbage til Danmark

11. maj 2005

Herning Pengeskabsfabrik A/S er klar til at betale dansk løn for at sikre kvalitet og leveringsgaranti til sine kunder.

Den produktion, som den tidligere ejer af fabrikken flyttede til Polen og Litauen, bliver nu hentet tilbage til Danmark.

"Uden den beslutning tvivler jeg på, at vi ville eksistere om fire-fem år", siger den ene af de to indehavere, Morten Gadegaard.

De nye ejere, der overtog fabrikken sidste sommer, har som det eneste ladet Litauen bevare produktionen af et nøgleskab. Pengeskabene bliver nu et rent dansk produkt.

"Der har været al for stor usikkerhed om kvaliteten, der blev produceret ude. I stedet for løbende levering risikerede vi at få flere fyldte containere på én gang, og flere ting er forsvundet undervejs. Nu kan vi med danske underleverandører lynhurtigt samle halvfabrikata og er sikret en ensartet god kvalitet".

Metals fire medlemmer på den gamle fabrik fra 1922 får måske snart selskab af endnu et par smede, men herudover har det givet travlhed hos tre underleverandører i Vildbjerg, at Herning Pengeskabsfabrik A/S nu insourcer.

piet