​​​​​

 Seneste nyt fra Dansk Metal

 

 

Lønnedgang for statsansatte på 0,25 pct.https://www.danskmetal.dk/Nyheder/Nyheder/Sider/Loennedgang-for-statsansatte-paa-025-pct.aspxLønnedgang for statsansatte på 0,25 pct.Lavere lønstigninger i den private sektor resulterer nu i en mindre lønnedgang for statsansatte fra februar 2021.Overenskomst
Bekæmp støj ved kildenhttps://www.danskmetal.dk/Nyheder/Nyheder/Sider/bekaempstoejenvedkilden.aspxBekæmp støj ved kildenEffektiv støjbekæmpelse sker som regel ved at få dæmpet støjen på de maskiner og processer, hvor støjen faktisk opstår.Arbejdsmiljø
Luk støjen inde eller dæmp denhttps://www.danskmetal.dk/Nyheder/Nyheder/Sider/lukstoejeninde.aspxLuk støjen inde eller dæmp denSådan spærrer du støjen inde, fx i et bulderhus.Arbejdsmiljø
Personlige værnemidler er sidste udvejhttps://www.danskmetal.dk/Nyheder/Nyheder/Sider/personligevaernemidlerersidsteudvej.aspxPersonlige værnemidler er sidste udvejHusk at personlige værnemidler altid er sidste udvej.Arbejdsmiljø
Sådan kortlægger du støj: Begynd med en apphttps://www.danskmetal.dk/Nyheder/Nyheder/Sider/kortlaegstoejmedmobilen.aspxSådan kortlægger du støj: Begynd med en appFor at kunne gøre noget ved et problem er første skridt at kende omfanget og alvorligheden.Arbejdsmiljø
Nødvendig trepartsaftale om arbejdsfordelinghttps://www.danskmetal.dk/Nyheder/pressemeddelelser/Sider/Noedvendig-trepartsaftale-om-arbejdsfordeling.aspxNødvendig trepartsaftale om arbejdsfordelingDansk Metal er tilfredse med den nye trepartsaftale om arbejdsfordeling, der utvivlsomt vil redde arbejdspladser.Trepartsforhandling

 metal på Facebook

 Metals formand på Facebook