​​​​​​​​​​​

 Find analyse

 

 

Udenlandsk arbejdskraft i Danmark stiger fortsathttps://www.danskmetal.dk/Nyheder/analyser/Sider/Udenlandsk-arbejdskraft-i-Danmark-stiger-fortsat.aspxUdenlandsk arbejdskraft i Danmark stiger fortsatAntallet af udenlandske fuldtidsbeskæftigede i Danmark stiger fortsat. Virksomhederne har dermed gode muligheder for at tiltrække arbejdskraft. Hent analyse/Nyheder/analyser/Documents/Udenlandsk arbejdskraft_færdig.pdfArbejdsmarked
Flere danske industrivirksomheder flytter produktion hjem til Danmarkhttps://www.danskmetal.dk/Nyheder/analyser/Sider/Flere-danske-industrivirksomheder-flytter-produktion-hjem-til-Danmark.aspxFlere danske industrivirksomheder flytter produktion hjem til DanmarkHjemtagning af produktion er steget det seneste år. Bedre kvalitet i pro- duktionen i Danmark er den væsentligste årsag til hjemtagning.Hent analyse/Nyheder/analyser/Documents/Flere_danske_industrivirksomheder_flytter_produktion_hjem_til_danmark.pdfIndustri
Dårlig ledelse hæmmer produktivitetenhttps://www.danskmetal.dk/Nyheder/analyser/Sider/daarlig-ledelse-haemmer-produktiviteten.aspxDårlig ledelse hæmmer produktivitetenGodt halvdelen af de danske industrivirksomheder oplever ifølge Dansk Metals tillidsrepræsentanter ledelsesudfordringer. Problemerne er stigende og kan ses på bundlinjen, hvor den dårlige ledelse hæmmer produktivitet, afsætning og jobskabelse.Hent analyse/Nyheder/analyser/Documents/Daarlige_ledelse_haemmer_produktiviteten.pdfIndustri
Industriens faglærte ser positivt på EU’s indre markedhttps://www.danskmetal.dk/Nyheder/analyser/Sider/Industriens-faglaerte-ser-positivt-på-EU’s-indre-marked.aspxIndustriens faglærte ser positivt på EU’s indre markedKnap to ud af tre af Dansk Metals tillidsrepræsentanter i industrien vurderer, at adgangen til EU’s indre marked har positiv effekt på virksomheden, de arbejder på. Hent analyse/Nyheder/analyser/Documents/EU's indre marked2.pdfIndustri
Uudnyttet milliardpotentiale i cirkulær økonomi i industrienhttps://www.danskmetal.dk/Nyheder/analyser/Sider/Uudnyttet-milliardpotentiale-i-cirkulaer-oekonomi-i-industrien.aspxUudnyttet milliardpotentiale i cirkulær økonomi i industrienDanske virksomheder går glip af milliarder, fordi de ikke har nok fokus på cirkulær økonomi. Kun halvdelen af industrivirksomhederne arbejder med at designe produkter med henblik på at mindske ressourceforbruget. Hent analyse/Nyheder/analyser/Documents/Cirkulær økonomi.pdfProduktion
Flere praktikpladser i industrienhttps://www.danskmetal.dk/Nyheder/analyser/Sider/Flere-praktikpladser-i-industrien.aspxFlere praktikpladser i industrienMere end hver femte tillidsrepræsentant i industrien arbejder på en virksomhed, der det seneste år har taget flere lærlinge. Det viser en ny rundspørge blandt Dansk Metals tillidsrepræsentanter i industrien. Hent analyse/Nyheder/analyser/Documents/Flere praktikpladser i industrien.pdfLærlinge
Robotterne trives på de midtjyske virksomhederhttps://www.danskmetal.dk/Nyheder/analyser/Sider/Robotterne-trives-paa-de-midtjyske-virksomheder.aspxRobotterne trives på de midtjyske virksomhederSeks ud af 10 tillidsrepræsentanter i Region Midtjylland arbejder på en virksomhed, der har installeret robotter.Hent analyse/Nyheder/analyser/Documents/Robotterne trives på de midtjyske virksomhederJEDM.pdfNy teknologi
Tillidsrepræsentanterne i industrien ser positivt på globaliseringhttps://www.danskmetal.dk/Nyheder/analyser/Sider/Tillidsrepraesentanterne-i-industrien-ser-positivt-paa-globalisering.aspxTillidsrepræsentanterne i industrien ser positivt på globaliseringTre ud af fire tillidsrepræsentanter i industrien ser globalisering som en gevinst for virksomheden, de arbejder på. Blot fire procent er helt eller delvist uenig. Det viser en ny rundspørge blandt Dansk Metals tillidsrepræsentanter i industrien.Hent analyse/Nyheder/analyser/Documents/Globalisering.pdfIndustri
Industrien mangler fokus på opkvalificeringhttps://www.danskmetal.dk/Nyheder/analyser/Sider/Industrien-mangler-fokus-paa-opkvalificering.aspxIndustrien mangler fokus på opkvalificeringNår det kommer til opkvalificering af medarbejderne i de danske industrivirksomheder, hænger såvel ledelse som medarbejdere i bremsen. Hent analyse/Nyheder/analyser/Documents/Både ledelse og medarbejdere i industrien mangler fokus på opkvalificering.pdfEfteruddannelse
Nordjyske industrivirksomheder flytter produktionen hjem fra udlandethttps://www.danskmetal.dk/Nyheder/analyser/Sider/Nordjyske-industrivirksomheder-flytter-produktionen-hjem-fra-udlandet.aspxNordjyske industrivirksomheder flytter produktionen hjem fra udlandetKnap fire ud af ti tillidsrepræsentanter i industrien i Nordjylland, som arbejder på en virksomhed, der tidligere har flyttet produktion til udlandet, har det seneste år oplevet, at virksomheden har flyttet produktion tilbage til Danmark igen. Hent analyse/Nyheder/analyser/Documents/Hjemtagning af produktion - Nordjylland.pdfIndustri
Hovedstadens industrivirksomheder tager ikke deres del af ansvarethttps://www.danskmetal.dk/Nyheder/analyser/Sider/Hovedstadens-industrivirksomheder-tager-ikke-deres-del-af-ansvaret.aspxHovedstadens industrivirksomheder tager ikke deres del af ansvaretEn fjerdedel af industrivirksomhederne i Region Hovedstaden har ikke lærlinge. Det viser en ny rundspørge blandt Dansk Metals tillidsrepræsentanter. Det står i skærende kontrast til, at industrien kommer til at mangle kvalificeret arbejdskraft.Hent analyse/Nyheder/analyser/Documents/Lærlinge - Regionalt.pdfLærlinge
Stadig langt mellem arbejdsløse Metal-medlemmerhttps://www.danskmetal.dk/Nyheder/analyser/Sider/Stadig-langt-mellem-arbejdsloese-Metal-medlemmer.aspxStadig langt mellem arbejdsløse Metal-medlemmerI maj måned faldt arbejdsløsheden i 22 af Dansk Metals 32 afdelinger i forhold til maj år 2017. Knap halvdelen af afdelingerne har nu en arbejdsløshed på under to procent. Hent analyse/Nyheder/analyser/Documents/Arbejdsløshed maj 2018.pdfLedighed
Manglen på faglært arbejdskraft stiger https://www.danskmetal.dk/Nyheder/analyser/Sider/Manglen-på-faglaert-arbejdskraft-stiger-.aspxManglen på faglært arbejdskraft stiger Knap 6 ud af 10 af tillidsrepræsentanterne arbejder på en virksomhed, der er udfordret af mangel på kvalificeret arbejdskraft. Det er en stigning på 9 procentpoint i forhold til sidste år. Det viser en ny rundspørge fra Dansk Metal.Hent analyse/Nyheder/analyser/Documents/Manglen på kvalificeret arbejdskraft2.pdfIndustri
Dansk lønkonkurrenceevne er styrket markant siden krisen https://www.danskmetal.dk/Nyheder/analyser/Sider/Dansk-loenkonkurrenceevne-er-styrket-markant-siden-krisen-.aspxDansk lønkonkurrenceevne er styrket markant siden krisen En stærk lønkonkurrenceevne er vigtig for de danske virksomheder, men også for dansk økonomi da den er med til at sikre både vækst og beskæftigelse.Hent analyse/Nyheder/analyser/Documents/25052018 Lønkonkurrenceevne.pdfLønforhold
Tendenserne i industrien er ikke set bedre i fem århttps://www.danskmetal.dk/Nyheder/analyser/Sider/Tendenserne-i-industrien-er-ikke-set-bedre-i-fem-aar.aspxTendenserne i industrien er ikke set bedre i fem årDer er gennemgående optimisme blandt tillidsrepræsentanter i industrien. Det viser en stor rundspørge fra Dansk Metal. Seks ud af ti vurderer, at den virksomhed, de arbejder på, vil få flere ordrer det kommende år. Hent analyse/Nyheder/analyser/Documents/04052018 - Analyse - KonjunkturFINAL.pdfIndustri
Industribeskæftigelsen i det stærkeste opsving siden 1990https://www.danskmetal.dk/Nyheder/analyser/Sider/Industribeskaeftigelsen-i-det-staerkeste-opsving-siden-1990.aspxIndustribeskæftigelsen i det stærkeste opsving siden 1990Siden 2013 har der været stigning i beskæftigelsen i industrien, og vi befinder os nu i den længste, sammenhængende periode med fremgang siden 1990. Målt i procent er det det stærkeste beskæftigelsesmæssige opsving, vi har set i industrien i nyere tid. Hent analyse/Nyheder/analyser/Documents/09042018 stærkeste industriopsving i 30 år.pdfIndustri
Videreuddannelse giver store økonomiske gevinsterhttps://www.danskmetal.dk/Nyheder/analyser/Sider/Videreuddannelse-giver-store-oekonomiske-gevinster.aspxVidereuddannelse giver store økonomiske gevinsterDer er store positive effekter af videreuddannelse af faglærte. Effekterne for den enkelte er højere indkomst. På samfundsniveau øger det udbuddet af arbejdskraft, sænker overførslerne og forøger skattebetalingerne. Hent analyse/Nyheder/analyser/Documents/16032018 Videreuddannelse betaler sig.pdfUddannelse
Lønnen halter efter produktiviteten i industrienhttps://www.danskmetal.dk/Nyheder/analyser/Sider/Loennen-halter-efter-produktiviteten-i-industrien.aspxLønnen halter efter produktiviteten i industrienUdviklingen i løn og produktivitet har historisk set fulgt hinanden tæt. Men siden 2011 er lønnen haltet efter produktiviteten i industrien. Dansk Metal mener, der generelt er plads til større lønstigninger. Hent analyse/Nyheder/analyser/Documents/loen_produktivitet.pdfLønforhold
Dansk Metal har den laveste ledighed i ni århttps://www.danskmetal.dk/Nyheder/analyser/Sider/Dansk-Metal-har-den-laveste-ledighed-i-ni-aar.aspxDansk Metal har den laveste ledighed i ni årI januar måned faldt arbejdsløsheden i 24 af Dansk Metals 32 afdelinger i forhold til januar år 2017. I en fjerdedel af lokalafdelingerne er arbejdsløsheden under to procent. Hent analyse/Nyheder/analyser/Documents/Arbejdsløshed januar 2018 NY.pdfLedighed
Små- og mellemstore virksomheders investeringer halter voldsomt https://www.danskmetal.dk/Nyheder/analyser/Sider/Smaa-og-mellemstore-virksomheders-investeringer-halter-voldsomt--.aspxSmå- og mellemstore virksomheders investeringer halter voldsomt En fjerdedel af de små- og mellemstore virksomheder er udfordret af mangel på risikovillig kapital. Samtidig ligger niveauet for deres investeringer temmelig lavt. Hent analyse/Nyheder/analyser/Documents/Smaa og mellemstore virksomheders investeringer halter voldsomt.compressed.pdfIndustri
Arbejdsløsheden i Dansk Metal fortsætter nedadhttps://www.danskmetal.dk/Nyheder/analyser/Sider/Arbejdsloesheden-i-Metal-fortsætter-nedad.aspxArbejdsløsheden i Dansk Metal fortsætter nedadArbejdsløsheden i Dansk Metal har længe været på en rutsjetur nedad. I november måned var arbejdsløsheden i 12 af Metals 32 afdelinger under to procent. Hent analyse/Nyheder/analyser/Documents/Arbejdsloesheden i Dansk Metal fortsaetter nedad.compressed.pdfLedighed
Pres på arbejdsmarkedet i Europahttps://www.danskmetal.dk/Nyheder/analyser/Sider/Pres-pa-arbejdsmarkedet-i-Europa.aspxPres på arbejdsmarkedet i EuropaOp til finanskrisen opstod der flaskehalse på det danske arbejdsmarked, og det førte til, at arbejdskraft fra andre – særligt østeuropæiske – lande kom til Danmark. I dag er der igen tegn på begyndende flaskehalse i byggeriet og industrien.Hent analyse/Nyheder/analyser/Documents/16112017 Pres på arbejdsmarkedet i Europa.pdfLedighed
Kvalificeret og fleksibel arbejdskraft bevarer produktionen i Danmark https://www.danskmetal.dk/Nyheder/analyser/Sider/Kvalificeret-og-fleksibel-arbejdskraft-bevarer-produktionen-i-Danmark-.aspxKvalificeret og fleksibel arbejdskraft bevarer produktionen i Danmark Mange danske industrivirksomheder producerer varer, hvor kvalitet og leveringstid er afgørende for at bevare deres markedsandele. Det stiller store krav til medarbejdernes kvalifikationer og fleksibilitet. Hent analyse/Nyheder/analyser/Documents/Kvalificeret og fleksibel arbejdskraft bevarer produktionen i Danmark.compressed.pdfIndustri
Hver anden af Dansk Metals lokalafdelinger har nu en arbejdsløshed under to procenthttps://www.danskmetal.dk/Nyheder/analyser/Sider/Hver-anden-af-Dansk-Metals-lokalafdelinger-har-nu-en-arbejdsloeshed-under-to-procent.aspxHver anden af Dansk Metals lokalafdelinger har nu en arbejdsløshed under to procentArbejdsløsheden i Dansk Metal har længe været på en rutsjetur nedad. I august måned var arbejdsløsheden i 16 af Metals 32 afdelinger under to procent.Hent analyse/Nyheder/analyser/Documents/Hver anden af Dansk Metals lokalafdelinger har nu en arbejdsløshed under to procent.pdfLedighed
Medlemmer af Dansk Metal pendler længere til arbejde https://www.danskmetal.dk/Nyheder/analyser/Sider/Medlemmer-af-Dansk-Metal-pendler-laengere-til-arbejde-.aspxMedlemmer af Dansk Metal pendler længere til arbejde Medlemmer af Dansk Metal pendler langt til arbejde. Siden krisen er pendlingsafstanden for medlemmer af Dansk Metal endda steget, så de i dag pendler knap 50 km om dagen. Hent analyse/Nyheder/analyser/Documents/Medlemmer af Dansk Metal pendler længere til arbejde.compressed.pdfArbejdsmarked
Fokus på efteruddannelse falder dramatiskhttps://www.danskmetal.dk/Nyheder/analyser/Sider/Fokus-paa-efteruddannelse-falder-dramatisk.aspxFokus på efteruddannelse falder dramatiskDanske industrivirksomheder gør ikke nok for at opkvalificere medarbejderne. Kun en tredjedel af tillidsrepræsentanterne i industrien angiver, at deres arbejdsplads målrettet søger at øge medarbejdernes kompetencer. Hent analyse/Nyheder/analyser/Documents/Fokus på efteruddannelse falder dramatisk.compressed.pdfEfteruddannelse
Små- og mellemstore virksomheder i industrien halter efter teknologitogethttps://www.danskmetal.dk/Nyheder/analyser/Sider/Smaa-og-mellemstore-virksomheder-i-industrien-halter-efter-teknologitoget.aspxSmå- og mellemstore virksomheder i industrien halter efter teknologitogetSelvom ny teknologi er med til at løfte både produktivitet, kvalitet og indtje-ning i industrien, er alt for mange små- og mellemstore virksomheder tø-vende med at investere i teknologi.Hent analyse/Nyheder/analyser/Documents/Smaa og mellemstore virksomheder i industrien halter efter teknologitoget.compressed.pdfNy teknologi
Danske virksomheder tager for få lærlingehttps://www.danskmetal.dk/Nyheder/analyser/Sider/Dansk-virksomheder-tager-for-faa-laerlinge.aspxDanske virksomheder tager for få lærlingeFlere end hver 5. af Dansk Metals tillidsrepræsentanter arbejder på en virksomhed, der ikke har lærlinge. Hent analyse/Nyheder/analyser/Documents/Danske industrivirksomheder tager for faa laerlinge.pdfLærlinge
Robotter fortsætter med at flytte produktion hjem til Danmarkhttps://www.danskmetal.dk/Nyheder/analyser/Sider/Robotter-fortsaetter-med-at-flytte-produktion-hjem-til-Danmark.aspxRobotter fortsætter med at flytte produktion hjem til DanmarkTre ud af fire af de virksomheder, der har flyttet produktion fra udlandet tilbage til Danmark, anvender robotter i produktionen. Dermed fortsætter udviklingen fra sidste år. Hent analyse/Nyheder/analyser/Documents/Robotter flytter produktion hjem til Danmark.pdfRobotter i industrien
Arbejdsløsheden i Dansk Metal falder til 2,5%https://www.danskmetal.dk/Nyheder/analyser/Sider/Arbejdsløsheden-i-Dansk-Metal-falder-.aspxArbejdsløsheden i Dansk Metal falder til 2,5%Bruttoledigheden i Dansk Metal falder markant. I maj 2017 måned faldt den sæsonkorrigerede arbejdsløshed til 2,5 procent. Det er 0,5 procentpoint lavere end for et år siden og 1,7 procentpoint lavere end i maj 2015. Hent analyse/Nyheder/analyser/Documents/Arbejdsloesheden-i-Dansk-Metal-falder.pdfLedighed
Positive forventninger i de danske industrivirksomhederhttps://www.danskmetal.dk/Nyheder/analyser/Sider/positive-forventninger-i-de-danske-industrivirksomheder.aspxPositive forventninger i de danske industrivirksomhederJobfremgangen i 2016 var den kraftigste som dansk økonomi har oplevet siden 2007. Når arbejdsmarkedet viser så stærke tal, tyder det på, at aktiviteten i dansk økonomi er kraftigere end BNP-tallene umiddelbart indikerer. Hent analyse/Nyheder/analyser/Documents/Positive_forventninger_i_de_danske_industrivirksomheder.pdfArbejdsmarked
Industrien arbejder fem uger mere end servicesektorenhttps://www.danskmetal.dk/Nyheder/analyser/Sider/Industrien-arbejder-fem-uger-mere-end-servicesektoren.aspxIndustrien arbejder fem uger mere end servicesektorenI dag arbejder en beskæftiget i industrien i gennemsnit 192 timer mere årligt end en beskæftiget i servicebranchen. Meget tyder på, at forskellen primært kan tilskrives flere deltidsansatte i servicesektoren. Hent analyse/Nyheder/analyser/Documents/Industrien_arbejder_fem_uger_mere_end_servicesektoren.pdfArbejdstid
Fortsat langt mellem arbejdsløse Metalmedlemmerhttps://www.danskmetal.dk/Nyheder/analyser/Sider/Fortsat-langt-mellem-arbejdsloese-Metalmedlemmer.aspxFortsat langt mellem arbejdsløse MetalmedlemmerEfter at have ligget konstant omkring 3,0 pct. fra maj til september 2016 er Dansk Metals ledighed faldet de seneste to kvartaler til 2,7 pct., efter der er taget højde for sæsonudsving. Hent analyse/Nyheder/analyser/Documents/Fortsat_langt_mellem_arbejdsloese_Metalmedlemmer_2017.pdfLedighed
Tidligere ansatte i industrien kan afværge flaskehalsehttps://www.danskmetal.dk/Nyheder/analyser/Sider/tidligere-ansatte-i-industrien-kan-afvaerge-flaskehalse.aspxTidligere ansatte i industrien kan afværge flaskehalseDer eksisterer en stor gruppe på ca. 72.000 personer med fortid i industrien, som i dag er beskæftiget i andre brancher. Ifølge Dansk Metal kan en del af denne ressource bidrage til at afværge flaskehalse på danske industrivirksomheder.Hent analyse/Nyheder/analyser/Documents/Industrifortid i andre brancher.pdfArbejdsmarked
Beskæftigelsen i industrien stiger i hele landethttps://www.danskmetal.dk/Nyheder/analyser/Sider/Beskaeftigelsen-i-industrien-stiger-i-hele-landet.aspxBeskæftigelsen i industrien stiger i hele landetI 2016 er der på landsplan kommet omkring 6.700 flere lønmodtagere i beskæftigelse i industrien. Dermed har industrien bidraget til den generelle udvikling på arbejdsmarkedet, hvor lønmodtagerbeskæftigelsen i 2016 er steget med 46.000 personer. Hent analyse/Nyheder/analyser/Documents/I 2016 kom der flere industriarbejdere i hele Danmark.pdfArbejdsmarked
300.000 beskæftigede i industrien i 2019https://www.danskmetal.dk/Nyheder/analyser/Sider/300.000-beskaeftigede-i-industrien-i-2019.aspx300.000 beskæftigede i industrien i 2019Dansk og europæisk økonomi er i god gænge, og det kommer de danske industrivirksomheder til gavn.Hent analyse/Nyheder/analyser/Documents/analyse beskaeftigede 2019.pdfArbejdsmarked
Industrien udvider i Europa https://www.danskmetal.dk/Nyheder/analyser/Sider/Industrien-udvider-i-Europa-.aspxIndustrien udvider i Europa Krisen satte dybe spor i europæisk industri. Fra starten af 2008 og frem til slutningen af 2013 faldt industribeskæftigelsen i EU med 4,4 mio. Nu er den europæiske industri på vej tilbage. Hent analyse/Nyheder/analyser/Documents/europaeisk_industri_udvider.pdfIndustri
Industriens opkvalificeringsindsats halter bagudhttps://www.danskmetal.dk/Nyheder/analyser/Sider/Industriens-opkvalificeringsindsats-halter-bagud.aspxIndustriens opkvalificeringsindsats halter bagudDanske industrivirksomheder gør ikke nok for at opkvalificere medarbejderne. Kun 4 ud af 10 tillidsrepræsentanter i industrien angiver, at deres arbejdsplads målrettet søger at øge medarbejdernes kompetencer. Hent analyse/Nyheder/analyser/Documents/Opkvalificeringsindsats.compressed.pdfIndustrivirksomhed
Fortsat langt mellem ledige Metalmedlemmerhttps://www.danskmetal.dk/Nyheder/analyser/Sider/Fortsat-langt-mellem-ledige-Metalmedlemmer.aspxFortsat langt mellem ledige MetalmedlemmerEfter at have ligget konstant omkring 3,0 pct. fra maj til august 2016 er Dansk Metals ledighed faldet de seneste tre kvartaler til 2,9 pct., efter der er taget højde for sæsonudsving. Dansk Metals ledigheden fortsætter dermed sin udvikling mod bunden.Hent analyse/Nyheder/analyser/Documents/Oktober 2016.pdfLedighed
Industriens andel af værditilvæksten er den højeste siden 2003https://www.danskmetal.dk/Nyheder/analyser/Sider/Industriens-andel-af-værditilvæksten-er-den-højeste-siden-2003.aspxIndustriens andel af værditilvæksten er den højeste siden 2003I 2000 var industrien i Danmark langt mindre betydningsfuld for den samlede værdiskabelse end i fx Sverige og Finland. I dag er afstanden næsten forsvundet, og kun i Tyskland skaber industrien markant højere værdi end i Danmark. Hent analyse/Nyheder/analyser/Documents/Andel af vaerdiskabelsen i industrien.pdfProduktion Industrivirksomhed
Industriens beskæftigelse fortsætter fremgangenhttps://www.danskmetal.dk/Nyheder/analyser/Sider/Industriens-beskaeftigelse-fortsaetter-fremgangen.aspxIndustriens beskæftigelse fortsætter fremgangen​Industriens produktion nåede et nyt rekordniveau i juni måned, og denne positive udvikling har været med til at hæve beskæftigelsen i sektoren over hele landet.Hent analyse/Nyheder/analyser/Documents/September 2016 Industriens beskaeftigelse forsaetter fremgangen.pdfArbejdsmarked
Regeringens 2025-plan undergraver arbejdsløshedsforsikringenhttps://www.danskmetal.dk/Nyheder/analyser/Sider/regeringens-2025-plan-undergraver-arbejdsloeshedsforsikringen.aspxRegeringens 2025-plan undergraver arbejdsløshedsforsikringenMed regeringens 2025-plan svækkes forsikringselementet i dagpengesystemet. Dette skyldes blandt andet at regeringen indfører en tvungen pensionsopsparing samt nedregulerer overførselsindkomster i forhold til den reale lønudvikling.Hent analyse/Nyheder/analyser/Documents/Regeringens 2025-plan undergraver arbejdsløshedsforsikringen.pdfArbejdsmarked Forsikring
For få små og mellemstore virksomheder i industrien satser på ny teknologihttps://www.danskmetal.dk/Nyheder/analyser/Sider/ny-teknologi-analyse-dansk-metal-2016.aspxFor få små og mellemstore virksomheder i industrien satser på ny teknologiDansk Metal har i en ny undersøgelse bedt tillidsrepræsentanter i industrien vurdere deres arbejdsgivers parathed over for at indføre ny teknologi i produktionen.Hent analyse/Nyheder/analyser/Documents/Ny_teknologi.compressed.pdfIndustrivirksomhed
Flere virksomheder hjemtager produktionhttps://www.danskmetal.dk/Nyheder/analyser/Sider/Flere-virksomheder-hjemtager-produktion.aspxFlere virksomheder hjemtager produktionIndustrivirksomheder fortsætter med at flytte produktion tilbage til Danmark. Syddanmark skiller sig ud. Her har tæt på 4 ud af 10 virksomheder valgt at flytte produktionen tilbage til Danmark.Hent analyse/Nyheder/analyser/Documents/Flere virksomheder hjemtager produktion.pdfIndustrivirksomhed
Manglen på kvalificeret arbejdskraft i industrien skærpes markanthttps://www.danskmetal.dk/Nyheder/analyser/Sider/Manglen-paa-kvalificeret-arbejdskraft-i-industrien-skaerpes-markant.aspxManglen på kvalificeret arbejdskraft i industrien skærpes markantManglen på kvalificeret arbejdskraft skærpet markant. En undersøgelse blandt Dansk Metals tillidsrepræsentanter viser, at 42 procent mener, at den virksomhed de arbejder på er udfordret af den stigende mangel på kvalificeret arbejdskraft. Hent analyse/Nyheder/analyser/Documents/ANALYSE - Manglen paa kvalificeret arbejdskraft i industrien skaerpes markant.pdfArbejdsmarked
Industri 4.0 kræver nye kompetencerhttps://www.danskmetal.dk/Nyheder/analyser/Sider/Industri-4-0-kraever-nye-kompetencer.aspxIndustri 4.0 kræver nye kompetencerVirksomheder, der målrettet anvender ny teknologi i produktionen, klarer sig generelt bedre end virksomheder, som ikke gør. Det viser en ny undersøgelse blandt Dansk Metals tillidsrepræsentanter i industrien.Hent analyse/Nyheder/analyser/Documents/Industri 4 0 kraever nye kompetencer.pdfIndustrivirksomhed
Eksporten skaber flere job i Danmarkhttps://www.danskmetal.dk/Nyheder/analyser/Sider/Eksporten-skaber-flere-job-i-Danmark.aspxEksporten skaber flere job i DanmarkStadig flere danskere er beskæftiget i eksportorienterede erhverv, og med en stærk konkurrenceevne er flere danske job på vej. Derfor er det også vigtigt, at endnu flere virksomheder tager chancen, og søger nye afsætningsmuligheder uden for Danmark.Hent analyse/Nyheder/analyser/Documents/Eksporten skaber flere job i Danmark.pdfEksport
Arbejdstagere og arbejdsgivere hilser robotter velkommenhttps://www.danskmetal.dk/Nyheder/analyser/Sider/Arbejdstagere-og-arbejdsgivere-hilser-robotter-velkommen.aspxArbejdstagere og arbejdsgivere hilser robotter velkommenFlere danske virksomheder udnytter det store potentiale, som robotter besidder. Robotter skaber høj produktivitet og kvalitet og sikrer derved danske arbejdspladser. Både virksomhedsledere og medarbejdere hilser derfor robotterne velkommen.Hent analyse/Nyheder/analyser/Documents/ANALYSE Arbejdstagere og arbejdsgivere hilser robotter velkommen.pdfProduktivitet
Kræfterne rækker ofte kun til nærmarkederne for SMV’ernehttps://www.danskmetal.dk/Nyheder/analyser/Sider/Kræfterne-rækker-ofte-kun-til-nærmarkederne-for-SMV’erne.aspxKræfterne rækker ofte kun til nærmarkederne for SMV’erneMange virksomheder arbejder allerede med at udvide markedet til udlandet, men flere skal turde søge mod fjernmarkederne. Derfor anbefaler Dansk Metal ordning med eksportpraktikanter.Hent analyse/Nyheder/analyser/Documents/Kræfterne rækker kun til nærmarkederne for SMV’erne.pdfEksport
20.000 ledige med industrifortid https://www.danskmetal.dk/Nyheder/analyser/Sider/20.000-ledige-med-industrifortid-.aspx20.000 ledige med industrifortid Flere virksomheder i industrien melder om mangel på arbejdskraft. Nye tal viser dog, at der er masser af ledige hænder med en fortid i industrien. Næsten 20.000, der for få år siden arbejdede i industrien, stod nemlig uden job i 2014.Hent analyse/Nyheder/analyser/Documents/20.000 ledige med industrifortid .pdfArbejdsmarked