Tillykke Tekst_1500x500_Twittercover.jpg

Resultatet for urafstemningen om OK23 er onsdag d. 12. april 2023 blevet offentliggjort af Forligsinstitutionen. Den viser en massiv opbakning til forliget fra medlemmerne.
Dansk Metals medlemmer har med et stort flertal stemt ’ja’ til de nye overenskomster på det private område. Hele 85 procent af de afgivne stemmer var et ’ja’ til stærke nye overenskomster med historiske forbedringer til medlemmerne. 

Forbundsformand i Dansk Metal og formand for CO-Industri, Claus Jensen, er meget tilfreds med resultatet:

- Jeg er glad for, at medlemmerne er enige i, at det er en god aftale, vi har lavet. Som prognoserne er nu, er det realistisk, at vores medlemmer inden for 2-3 år kan få indhentet det, vi har mistet ved den høje inflation. Men det kommer ikke af sig selv – nu skal det sidste hentes hjem ved de lokale lønforhandlinger, og der er det altså vigtigt, at arbejdsgiverne er med på, at de bliver nødt til at komme noget mere i lønposen til medlemmerne. Det kommer vi til at følge tæt frem til den næste overenskomstforhandling om to år. 

Den samlede stemmeprocent blandt de 68.673 stemmeberettigede medlemmer af Dansk Metal er på 72 procent. Den viser et stærkt medlemsdemokrati blandt medlemmerne, som støtter op om de nye overenskomster. Det er vigtigt, fordi en stærk opbakning sikrer stærke overenskomster og gør, at forhandlerne står godt i også fremtidige forhandlinger. 

Den høje stemmeprocent vækker glæde hos Claus Jensen:

- Jeg er virkelig glad for, at så mange medlemmer har engageret sig og deltaget aktivt. Det er en kæmpe opbakning at have i ryggen, når vi skal forhandle med arbejdsgiverne næste gang. Og så håber jeg, at alle – også vores politikere på Christiansborg – kan se, at den danske model er en velsmurt maskine, når den får lov til at arbejde, og der ikke bliver kastet grus ind i maskineriet. I Danmark bør vi værne om det, som generationer før os har bygget op gennem mere end 100 år.

De nye overenskomster gælder med tilbagevirkende kraft fra 1. marts, hvor de gamle overenskomster ophørte – dog træder nogle af dele af aftalen først i kraft senere.


Mere om overenskomsaftalen

En stærk aftale med en række markante og gode forbedringer

> Få et hurtigt overblik over forbedringerne i faktaarket

> Læs den komplette version - den samlede protokollatpakke

ok23_underskriv_protokollater.png

Søndag, 19. februar blev der indgået et historisk overenskomstforlig mellem CO-industri og Dansk Industri. 

Alle, der er omfattet af enten Industriens Overenskomst eller Industriens Funktionæroverenskomst, kan se frem til at få minimum 4% mere i løn i løbet af overenskomstperioden - og det kommer vel at mærke oveni de lønstigninger, man aftaler ved de lokale lønforhandlinger på virksomhederne:  

Fritvalgs Lønkonto stiger 

 • Fra 7% til 9% i 2024.

Arbejdergiverbetalt pension stiger 

 • Fra den 1. juni 2023 stiger den arbejdsgiverbetalte pension fra 8% til 10%

Din egen indbetaling til pension falder fra 4% til 2%. 

 • Det betyder, at du får 2% mere udbetalt i løn hver måned 
 • Du opsparer fortsat 12% i pension.

Mindsteløn stiger 

 • Mindstelønnen stiger med 9 kroner i timen. Det er den højeste stigning i 30 år.

Bedre værktøjer ved lokale lønforhandlinger 

 • Tillidsrepræsentanter får nu indsigt i virksomhedernes produktivitet, konkurrenceevne, økonomiske situation og fremtidsudsigter, bl.a. ordrebeholdning, markedssituation og produktionsforhold. Det vil give bedre vilkår for lokale lønforhandlinger. 

Tillæg for overarbejde og genebetalinger stiger

 • Tillæg for overarbejde stiger med 6,5% i perioden
 • Øvrige genebetalinger stiger med 8% i perioden.

Fuld løn under uddannelse 

 • Du får nu fuld løn under selvvalgt uddannelse. Tidligere var tilskuddet på 85%. 

Timeløn for lærlinge stiger

 • Lærlinges betalingssatser stiger med 8% i perioden.

Barselsforhold forbedres 

 • Barsel med fuld løn bliver forlænget med 4 uger – fra 32 til 36 uger. De bliver fordelt på 2 uger til deling og 2 uger til den anden forælder
 • Bedre ligestilling for kvinder på barsel ved forhøjet pensionsbidrag. 

Gælder frem til 1.marts 2025

Aftalen er 2-årig og rækker frem til den 1. marts 2025. Den er gældende for Industriens Overenskomst og Industriens Funktionæroverenskomst. Disse overenskomster gælder direkte for ca. 230.000 medarbejdere og ca. 6.000 virksomheder.

Overenskomsterne, træder i kraft fra den 1. marts 2023.