Metal A-kasse sikrer dig, hvis du bliver ledig, er under efteruddannelse, på efterløn eller sygemeldt. Lønforsikring sikrer op til 80 % af din løn og kan for egen regning tegnes separat gennem Alka. Fratrædelsesgodtgørelse sikrer dig en kompensation, hvis du bliver fyret, under forudsætning af, at du opfylder betingelserne i din overenskomst eller funktionærloven.