Dansk Metal forhandler din overenskomst, og som medlem får du alle fordelene og mulighed for indflydelse – enten direkte eller gennem din tillidsrepræsentant.