Sager for medlemmerne
Dansk Metal hjælper medlemmer, der fx ikke har fået den løn, de er berettiget til, har fået en arbejdsskade eller er blevet fyret uretmæssigt.

Langt de fleste sager løser vi direkte med medlemmets arbejdsgiver, andre fører vi i det fagretlige system. Hvis det er nødvendigt, fører vi sagen helt til Højesteret.

Medlemsservice
Som medlem af Dansk Metal kan du benytte dig af en række unikke medlemstilbud, som fx LønTjek, KontraktTjek, UddannelsesPlanJobService og JobStarter.

Jobformidling
Både ledige og beskæftigede medlemmer kan bruge Metal JobService, der er specialiseret jobformidling inden for Dansk Metals brancher. Dansk Metal er den bedste jobformidler på metalområdet på grund af vores indgående kendskab til brancherne og til de lokale virksomheder.

A-kasse
Metal A-kasse yder personlig og professionel service til ledige medlemmer. Metal A-kasse har et indgående kendskab til medlemmernes brancher. Derfor kan vi give medlemmerne målrettet vejledning om fx kurser, der kan føre til arbejde. Ledige medlemmer kan også med fordel tilmelde sig Metal JobService​.

Overenskomster
En af Dansk Metals vigtigste opgaver er at forhandle og indgå overenskomster. Overenskomsterne sikrer gode løn- og arbejdsvilkår for medlemmerne. Derudover giver overenskomsterne medlemmerne individuelle valgmuligheder, fx i form af Fritvalgs Lønkonto og ret til selvvalgt efteruddannelse.

Udvikle uddannelser
Dansk Metal samarbejder med uddannelsesinstitutioner og arbejdsgivere om at udvikle nye uddannelser på Dansk Metals område og samtidig holde nuværende uddannelser opdateret.
Uddannelserne skal give medlemmerne de bedste muligheder for job – og virksomhederne de bedste medarbejdere.

Politisk arbejde
Dansk Metal arbejder politisk i forhold til bl.a. Folketinget, regioner og kommuner for at sikre medlemmerne de bedste vilkår og gode jobmuligheder. Det gælder fx spørgsmål om dagpenge, industriens vilkår og arbejdsmiljø.

Internationalt arbejde
Dansk Metal er medlem af en række internationale faglige organisationer. Her samarbejder vi for at sikre gode løn- og arbejdsvilkår for medarbejdere i Norden, Europa og på globalt plan. Vi arbejder også internationalt for at påvirke beslutninger i EU og andre internationale organisationer.

Se også Dansk Metals persondatapolitik