Metals arbejdsgrundlag 2016-2020.

Metals kongres lagde i september 2016 linjen for Dansk Metals arbejde i årene 2016-2020. Kongressens delegerede vedtog en resolution samt handlingsplaner, som udgør grundlaget for de kommende år for Metals arbejde for at fremme medlemmernes sag. Resolutionen og handlingsplanerne dækker hele organisationens omfattende arbejdsfelt.

 

 

Metals love - Kongressen 2016https://www.danskmetal.dk/Om/Pjecer/Sider/Metals-love-Kongressen-2012.aspxMetals love - Kongressen 2016Hent dokument/Om/Pjecer/Documents/DM Love 2016.pdfMetals love og mål
Organisatorisk beretning - 2012-2016https://www.danskmetal.dk/Om/Pjecer/Sider/Organisatorisk-beretning.aspxOrganisatorisk beretning - 2012-2016Hent dokument/Om/Pjecer/Documents/Organisatorisk_beretning2016.pdfMetals love og mål
Resolution og handlingsplaner - 2016https://www.danskmetal.dk/Om/Pjecer/Sider/Resolution-og-handlingsplaner.aspxResolution og handlingsplaner - 2016Hent dokument/Om/Pjecer/Documents/Resolution og handlingsplaner.pdfMetals love og mål
Skriftlig beretning - 2012-2016https://www.danskmetal.dk/Om/Pjecer/Sider/Skriftlig-beretning.aspxSkriftlig beretning - 2012-2016Hent dokument/Om/Pjecer/Documents/Skriftlig beretning.pdfMetals love og mål